Digizávislost

Trávíte příliš času na počítači, mobilu či internetu?

Popis závislosti

Závislostní chování na internetu můžeme rozdělit do pěti základních kategorií (Dr. Kimberly Young):

 1. závislost na virtuální sexualitě (kompulzivní používání webových stránek pornografického zaměření),
 2. závislost na virtuálních vztazích (nadměrné věnování se virtuálním vztahům),
 3. internetové kompulze (například internetové nakupování),
 4. přetížení informacemi (nadměrné surfování na internetu nebo hledání v databázích),
 5. závislost na počítači (nadměrné hraní počítačových her).

Pro stanovení diagnózy závislosti můžeme využít diagnostická kritéria dle Griffithse:

 1. význačnost – jedinec aktivitou tráví většinu svého času případně věnuje čas přemýšlením o této činnosti,
 2. změna nálady – zejména při zahájení aktivity, kdy dochází k pocitům vzrušení či úlevy a má charakter zvládací strategie,
 3. tolerance – k uspokojení potřebuje jedinec trávit aktivitou více času,
 4. abstinenční příznaky – neobjevují se fyzické abstinenční příznaky, ale můžeme pozorovat náladovost, podrážděnost, neklid či frustraci, pokud se jedinec dané činnosti aktuálně nemůže věnovat,
 5. konflikt – interpersonální nebo intrapersonální – při intrapersonálním konfliktu se jedná o pocity ztráty kontroly, výčitky svědomí a při interpersonálním konfliktu se objevují obtíže ve vztazích, kdy může docházet k zatajování aktivity před blízkými apod.
 6. relaps – jedinec se snaží snížit čas strávený aktivitou, může i nějakou dobu abstinovat, ale brzy se vrací do původního stavu před pokusem o její snížení.

Výše uvedená diagnostická kritéria odpovídají diagnostickým kritériím závislosti na návykových látkách dle Mezinárodní klasifikace nemocí (WHO). Pro stanovení behaviorální závislosti dle Griffithse je potřeba splňovat všech šest kritérií.

Pro děti a dospívající

Jak můžu rozpoznat digizávislost a jak si pomoci

Pokud si všimnete, že vy nebo váš kamarád máte problémy s nadměrným trávením času na internetu, telefonu, tabletu či počítači, přečtěte si tento článek. Představíme si různé druhy digitálních závislostí a poskytneme několik užitečných tipů, jak se s nimi vyrovnat.

Zobrazit celý článek

Pro rodiče

Jak pomoci dítěti s digizávislostí: 6 kroků pro rodiče

V dnešní digitální éře jsou počítače a chytrá zařízení nevyhnutelnou součástí našeho každodenního života. I když tyto technologie nabízejí mnoho výhod, mohou také přinášet nebezpečí digitální závislosti, zejména u dětí a mladistvých. Pokud se setkáte s tímto problémem u svého dítěte, nezoufejte. Existuje několik kroků, které můžete jako rodiče podniknout, abyste pomohli svému dítěti najít vyvážený a zdravý vztah k technologiím. Následující šest kroků vám může sloužit jako průvodce na této cestě.

Zobrazit celý článek

Digitální závislost – definice

Digitální závislost je obvykle definována jako nutkavé jednání člověka užívat digitální technologie, i přes negativní dopad na jeho život. Jedná se o závislost nelátkovou (behaviorální). Obecně jde o nadužívání počítače a mobilního telefonu či nadužívání internetu, zahrnuje nadměrné trávení času vyhledáváním informací, užíváním sociálních sítí, hraním digitálních her, sledováním filmů a seriálů, sledováním pornografie či online nakupováním.

Zobrazit celý článek

Závislost na digitálních hrách

Závislost na videohrách, odborně pak Gameing disorder je uznaná WHO jako duševní choroba. Herní poruchou se označuje stav, kterým se běžně rozumí závislost na počítačových hrách, tj. behaviorální (nelátková) závislost. Rozlišujeme mezi herní poruchou a škodlivým hraním, které charakterizujeme jako stav zvýšeného rizika negativních somatických a psychických dopadů, kterému se daný jedinec často vystavuje i vědomě.

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Sociální sítě jsou rychle se rozvíjející formou online komunikace, která je založena na zpětné vazbě a aktivní komunikaci s ostatními. Mezi sociální sítě bývají zařazovány i chatovací aplikace. Podle obsahu lze sociální sítě rozdělit na platformy založené na sdílení informací, fotografií, filmů, videa a hudby, existují také profesní sociální sítě sloužící k udržování pracovních a profesních kontaktů, případně geolokační, jejichž cílem je podělit se s dalšími uživateli o aktivity ve spojení s místem, kde se odehrály. Mezi nejužívanější sociální sítě v ČR patří Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram a TikTok.

Zobrazit celý článek

Jak se z digizávislosti dostat?

Uvědomění si toho, že na internetu trávíme více času, než bychom chtěli, je důležitým krokem k tomu, dostat užívání internetu pod kontrolu. Vzhledem k poměrně nedávné historii tohoto jevu jsou odborné příspěvky na téma léčebné přístupy k osobám se závislostí na internetu omezené. Obecně se odborníci shodují, že hlavním léčebnou metodou by měla být psychoterapie, která může být v případě závažnějšího stavu doplněná farmakoterapií, zejména antidepresivy.

Zobrazit celý článek

Proč se lidé stávají závislí?

Příčina závislostního chování na internetu není stále jasná. Při vysvětlování důvodů, proč se u někoho závislost na internetu objeví, se vědecká veřejnost zaměřila především na dvě základní perspektivy – charakter internetu samotného a charakteristiky jeho uživatelů.

Zobrazit celý článek