Proč se lidé stávají závislí?

Příčina závislostního chování na internetu není stále jasná. Při vysvětlování důvodů, proč se u někoho závislost na internetu objeví, se vědecká veřejnost zaměřila především na dvě základní perspektivy – charakter internetu samotného a charakteristiky jeho uživatelů.

Z pohledu závislostního charakteru samotného internetu jsou jako nejčastější jeho návykové aspekty zmiňovány rychlost, dostupnost a možnost zisku velkého množství dat. Online hry, chatové místnosti a aplikace typu ICQ jsou pro vznik závislosti na internetu obzvláště rizikové především proto, že jde o aplikace, které umožňují obousměrnou komunikaci.

Mezi nejčastější teorie vysvětlující, proč někteří se stanou na internetu závislí a někteří ne, jsou psychologické teorie. Americký psycholog Caplan uvádí, že závislostí na internetu jsou ohroženy zejména osamělé osoby s častou depresivní náladou a ty, které zažívají často úzkost v sociálních situacích. Díky těmto charakteristikám pak vnímají vlastní sociální kompetence více negativně a preferují sociální interakce na internetu. Mají totiž pocit, že online komunikace je pro ně méně ohrožující, protože jim umožňuje flexibilní sebeprezentaci a větší kontrolu nad informacemi, které o sobě prezentují. Preference online mezilidských kontaktů pak vede k častému vyhledávání online sociálních interakcí, čímž se zase na druhou stranu zhoršují sociální kompetence uživatelů a vedou ke vzniku problémů doma, ve škole nebo v zaměstnání. Dalším z četných pokusů o vysvětlení příčiny závislostního chování na internetu je interpersonální teorie amerického psychiatra Sullivana. Podle ní komplikovaný vztah s rodiči pozitivně koreluje s problémovými mezilidskými vztahy v pozdějším věku a problémové mezilidské vztahy vedou ke zvýšené hladině sociální úzkosti. A právě komplikované vztahy s rodiči, problémové mezilidské vztahy a zvýšená hladina sociální úzkosti jsou faktory, které mají vliv na vznik a udržení závislostní chování na internetu.