Ostatní

Potýkáte se s jinými problémy v oblasti závislostí? Napište nám.

Popis závislosti

Závislost lze zjednodušeně popsat jako nekontrolovatelnou touhu opakovat určité chování, bez ohledu na jeho potenciální dlouhodobé důsledky. Většina látek či chování, které poskytují intenzivní pocit úlevy, potěšení nebo zmírnění bolesti, může vést k vzniku závislosti.
V českém prostředí mluvíme o syndromu závislosti, pokud během posledního roku splní jedinec alespoň 3 ze 6 diagnostických kritérií stanovených Světovou zdravotnickou organizací:

  1. craving, silná touha nebo pocit puzení, bažení užívat látku či opakovat chování,
  2. potíže v kontrole užívání látky (chování), objevují se potíže v sebeovládání při užívání látky (chování) a to zejména jedná-li se o začátek, ukončení nebo množství látky.
  3. somatický odvykací stav (tělesné abstinenční příznaky) objevující se po vysazení nebo podstatném snížení dávek (také pokud je látka užívána pro zmenšení jeho příznaků – příkladem může být tzv. „vyprošťovák“)
  4. nárůst tolerance, vyžadování vyšších dávek látky, aby se dosáhlo účinků původně vyvolaných nižšími dávkami (příkladem můžou být osoby závislé na alkoholu či opiátech, kteří mohou brát denně takové množství látky, které by mohlo usmrtit uživatele bez tolerance),
  5. zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů, zaměření na získání, užívání drogy (chování) nebo k zotavení z jejího účinku,
  6. pokračování v užívání přes škodlivé následky, i přes zdravotní, psychické či sociální (například vztahové či právní) obtíže jedinec pokračuje v užívání látky či chování.

Psychoaktivní léky

Farmakologické látky mají klíčovou roli v současné medicíně, poskytujíce účinné prostředky pro léčbu různých zdravotních stavů. Zprvu mohou lidé začít s užíváním léků na předpis s dobrými úmysly, avšak s časem může dojít k vybudování tolerance a nutnosti zvyšování dávek pro dosažení stejného účinku. To může vést k zneužívání léků, vzniku závislosti a dalších nežádoucích účinků.

Zobrazit celý článek

Problematická spotřeba psychoaktivních léků v ČR

Do kategorie problematické spotřeby psychoaktivních léků, definované jako užívání léků po dobu déle než 6 týdnů, subjektivního pocitu nadužívání léků a/nebo získání léků bez lékařského předpisu, spadá odhadem 13-15 % populace, což odpovídá 1,3-1,5 mil. osob. Sedativa a hypnotika užívá problémově odhadem 1,1 mil. osob a opioidní analgetika 550 tis. osob. Častěji jde o ženy, dlouhodobé trendy v této oblasti nejsou k dispozici.

Zobrazit celý článek