Drogy

Potkali jste svojí drogu a teď nevíte kudy kam? Najděte cestu ven.

Popis závislosti

Závislost lze zjednodušeně popsat jako nekontrolovatelnou touhu opakovat určité chování, bez ohledu na jeho potenciální dlouhodobé důsledky. Většina látek či chování, které poskytují intenzivní pocit úlevy, potěšení nebo zmírnění bolesti, může vést k vzniku závislosti.
V českém prostředí mluvíme o syndromu závislosti, pokud během posledního roku splní jedinec alespoň 3 ze 6 diagnostických kritérií stanovených Světovou zdravotnickou organizací:

  1. craving, silná touha nebo pocit puzení, bažení užívat látku či opakovat chování,
  2. potíže v kontrole užívání látky (chování), objevují se potíže v sebeovládání při užívání látky (chování) a to zejména jedná-li se o začátek, ukončení nebo množství látky.
  3. somatický odvykací stav (tělesné abstinenční příznaky) objevující se po vysazení nebo podstatném snížení dávek (také pokud je látka užívána pro zmenšení jeho příznaků – příkladem může být tzv. „vyprošťovák“)
  4. nárůst tolerance, vyžadování vyšších dávek látky, aby se dosáhlo účinků původně vyvolaných nižšími dávkami (příkladem můžou být osoby závislé na alkoholu či opiátech, kteří mohou brát denně takové množství látky, které by mohlo usmrtit uživatele bez tolerance),
  5. zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů, zaměření na získání, užívání drogy (chování) nebo k zotavení z jejího účinku,
  6. pokračování v užívání přes škodlivé následky, i přes zdravotní, psychické či sociální (například vztahové či právní) obtíže jedinec pokračuje v užívání látky či chování.

Rozdělení drog

Rozdělení drog je komplexním a kontroverzním tématem, které se zabývá klasifikací a kategorizací různých látek na základě jejich vlastností, účinků a rizik. Drogy jsou chemické látky, které ovlivňují fungování lidského těla a mozku. Jejich užívání může mít různé důsledky pro fyzické a duševní zdraví jednotlivce, a proto jsou regulovány právními předpisy ve většině zemí světa.

Zobrazit celý článek

Užívání nelegálních drog v ČR

Nejčastěji užívanou nelegální drogou v ČR jsou konopné látky, ostatní nelegální drogy jsou užívány v mnohem menší míře. Mezi dospívajícími prevalence zkušeností s nelegálními drogami dlouhodobě klesá. Další pokles potvrzují také studie mezi dospívajícími z r. 2021.

Zobrazit celý článek