Sociální sítě

Sociální sítě jsou rychle se rozvíjející formou online komunikace, která je založena na zpětné vazbě a aktivní komunikaci s ostatními. Mezi sociální sítě bývají zařazovány i chatovací aplikace. Podle obsahu lze sociální sítě rozdělit na platformy založené na sdílení informací, fotografií, filmů, videa a hudby, existují také profesní sociální sítě sloužící k udržování pracovních a profesních kontaktů, případně geolokační, jejichž cílem je podělit se s dalšími uživateli o aktivity ve spojení s místem, kde se odehrály. Mezi nejužívanější sociální sítě v ČR patří Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram a TikTok.

Většina sociálních sítí umožnuje založit účet od 13 let, některé od 16 let. Řada dětí si zřizuje účet dříve, vědomě tak při registraci uvádí nepravdivé údaje. Časté je používání více profilů současně a zakládání fiktivních profilů. Propagování zboží a služeb na internetu probíhá nejen prostřednictvím reklamy, ale i marketingu na sociálních sítích a prostřednictvím influencerů. Ti mají velký vliv zejména na děti a dospívající, kteří často napodobují jejich životní styl. Skrytá online propagace produktů influencery je problematická z hlediska marketingu výrobků, které nejsou určeny osobám mladším 18 let.

Zde uvádíme rizika nadužívání či závislosti na sociálních sítích:

Psychické obtíže: Na sociálních sítích se člověk neustále porovnává s ostatními a pokaždé, když přidá nějaký příspěvek očekává reakci ostatních. Když reakce nepřicházejí nebo nejsou takové, jaké si člověk představuje objevují se v některých případech až depresivní příznaky, pocity smutku, úzkosti a méněcennosti. Může dojít k postupné ztrátě sebevědomí.

Tělesné obtíže: Prosedět celý den u notebooku nebo telefonu není pro naše tělo vůbec ideální. Lidé si zadělávají na problémy pohybového aparátu, trpí krční páteř i náš zrak. Objevit se může také syndrom karpálního tunelu.

Sociální obtíže: Závislost na sociálních sítích může narušit partnerské i rodinné vztahy, vztahy s kolegy v práci a může ovlivnit také schopnost navazovat nové známosti.