Digitální závislost – definice

Digitální závislost je obvykle definována jako nutkavé jednání člověka užívat digitální technologie, i přes negativní dopad na jeho život. Jedná se o závislost nelátkovou (behaviorální). Obecně jde o nadužívání počítače a mobilního telefonu či nadužívání internetu, zahrnuje nadměrné trávení času vyhledáváním informací, užíváním sociálních sítí, hraním digitálních her, sledováním filmů a seriálů, sledováním pornografie či online nakupováním.

Jak bylo výše zmíněno, odborníci rozlišují šest základních příznaků závislosti na internetu. Aby bylo možné říci, že jste skutečně závislý/á, musí nadměrný uživatel internetu splňovat všech šest příznaků (význačnost, změny nálady, tolerance, odvykací příznaky a konflikt).

1.    Význačnost
Význačnost se projevuje tím, že samotný internet nebo přímo jeho konkrétní aplikace má pro uživatele veliký význam a stává se středobodem jeho života. Začíná postupně ovládat jeho myšlení (takový člověk například neustále přemýšlí o tom, co se právě děje v online hře, když zrovna není online), cítění (které se například projevuje v podobě bažení neboli touhy být online) a chování (závislý na internetu například může začít chodít pozdě do školy nebo do práce, postupně se přestávat vídat s přáteli a většinu času trávit jen internetu).

2.    Změny nálady
Závislému jedinci se změní nálada, když se připojí k internetu nebo navštíví určité webové stránky. Závislí například udávají, že při spuštění online hry cítí uvolnění a klid, protože díky online hře mohou na nějakou dobu uniknout od aktuálních problémů. Jiní zase cítí vzrušení, když vstoupí do chatové místnosti nebo jakmile se přihlásí do sociální sítě.

3.    Tolerance
Odborníci udávají, že podobně jako u návykových látek i u závislosti na internetu vzniká stále vyšší tolerance ve vztahu k online aplikace. Což znamená, že k tomu, aby dosáhli stejné míry uspokojení jako dříve, musí trávit online čím dál více času.

4.    Odvykací příznaky
Odvykací příznaky, lidově též „absťák“, se objevují v důsledku ukončení či omezení aktivity. U závislosti na internetu mají především charakter nepříjemných psychických stavů, nejčastěji vzteku, nervozity či smutku.

5.    Konflikt
Nadměrné užívání určitých internetových aplikací bývá v životě závislého zdrojem dvou druhů konfliktů – mezilidského konfliktu a vnitřního konfliktu.
Mezilidský konflikt vzniká kvůli tomu, že nadměrné trávení času na internetu vede k zanedbávání povinností i blízkých osob, což je často zdrojem hádky s rodiči, s partnerem /partnerkou či jinými lidmi v okolí.
Vnitřní konflikt má obvykle podobu rozpolcenosti v důsledku rozhodování se mezi trávením času online a jinou aktivitou. V zaměstnání se například závislý nemůže rozhodnout, zda má pokračovat v chatování s online kamarádem nebo se věnovat práci. Doma se zase může projevit tím, že neví, zda se věnovat partnerovi / partnerce nebo pokračovat v rozehrané hře.

6.    Relaps
Relaps neboli recidiva se projevuje tím, že závislý má tendence opakovat dřívější vzorce závislostního chování, se kterými sám zcela nesouhlasí. Příkladem opakovaného relapsu může být situace, kdy si člověk několikrát smaže uživatelské účty v online hře, ale vždy si po nějaké době založí nové.