Pro osoby blízké

Zodpovědné dotazy položené osobami blízkými a rodinými příslušníky.

Položit dotaz

Na začátek « 1 2 3 4 5 15 29 43 57 70 » Na konec
04.05.2021 - Matka alkoholička Dobrý den,
potřebovala bych radu. Má matka je alkoholička, dostalo se to až do stádia, že je z ní invalida, má třetí stupeň invalidity a pobírá invalidní důchod. Můj otec se o ní stará jakožto pečující osoba, je s ní doma, ale už to psychicky nezvládá. Vyhrožuje mu, rozbíjí dveře, pokud nedostane alkohol.. Ráda bych mu pomohla, ale nevím jak. Byla u nich několikrát i policie, nic se nevyřešilo. Kdyby se otec vzdal toho, že se o ní bude starat z tohoto důvodu, je možné ,že matce jakožto invalidovi, nařídí léčbu?
Mockrát děkuji za odpověď.
Dobrý den,
Děkujeme za Váš dotaz. Psychiatrické léčebny patří mezi zařízení, kde přijímají klienty i proti jejich vůli. Děje se to v případě, že pacient vykazuje známky agrese proti sobě nebo svému okolí a léčbu musí v tomto případě nařídit soud.
Citace z https://www.alkoholpodkontrolou.cz: V situacích, kdy osoba pod vlivem alkoholu bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje sebe nebo své okolí a hrozbu pro něj nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak, může být pacient přijat k hospitalizaci bez svého souhlasu, tedy k tzv. nedobrovolné hospitalizaci. U osob pod vlivem alkoholu se nejčastěji jedná o hospitalizaci v psychiatrické nemocnici nebo psychiatrickém oddělení nemocnice. Převzetí takového pacienta do péče oznamuje zdravotnické zařízení do 24 hodin okresnímu soudu ve svém obvodu. Soud do 7 dnů na základě zdravotních zpráv rozhodne o tom, zda převzetí k hospitalizaci bez souhlasu pacienta bylo v souladu se zákonem. Dále soud do 3 měsíců rozhoduje rozsudkem o přípustnosti dalšího držení ve zdravotnickém zařízení, a to již na základě znaleckých posudků. Účinnost rozsudku o dalším držení ve zdravotnickém zařízení, tj. k další nedobrovolné léčbě zaniká nejpozději do 1 roku, pokud v něm nebyla stanovena lhůta kratší. Do uplynutí této je však možno podat návrh na pokračování v nedobrovolné hospitalizaci. Uvedená soudní rozhodnutí však nebrání tomu, aby zdravotnické zařízení takto nedobrovolně umístěného pacienta propustilo, umožňuje-li to jeho zdravotní stav.
Tento typ nedobrovolné léčby slouží k rychlému řešení akutní situace, např. u komplikovaných intoxikací alkoholem, v praxi však obvykle nevedou k dlouhodobé nedobrovolné léčbě závislosti na alkoholu. Po odeznění akutních potíží se obvykle pacienti stanou dobrovolnými pacienty, tj. udělí souhlas se svou hospitalizací a následně, nemají-li zájem o další léčbu, odchází „na reverz“. Obvykle se tak děje ještě předtím, než soud rozhoduje o tom, zda jejich převzetí k nedobrovolné hospitalizaci bylo v souladu se zákonem (tj. dříve, než uplyne 7 dnů od převzetí do zdravotnického zařízení).

Ráda bych dodala, že v léčbě závislosti je klíčová osobní motivace klientů a nejlepší výsledky vždy přináší dobrovolná léčba. Jelikož situace může být velmi náročná hlavně pro Vás a Vašeho otce, doporučila bych Vám vyhledat služby pro rodinné příslušníky závislých osob, kde byste mohli sdílet své pohledy a pocity např. ve skupinách s dalšími lidmi, kteří zažívají podobné situace jako Vy. Mohli byste zde slyšet i strategie ostatních klientů, které byste mohli aplikovat do svého vztahu s matkou/manželkou. Odkazy na tyto služby najdete na: https://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci.
Držím palce,
Denisa Vajdlová
08.04.2021 - Otec alkoholik Dobrý den. Můj otec má diagnostikovanou bipolární poruchu a alkoholismus, má invalidní důchod tudíž je každý den doma. Nic nedělá, celý den jen čeká až prijde moje máma z práce. p
Prošli jsme si s ním už hodně nepříjemnými situacemi, přišli jsme o rodinný dům, zázemí, důvěru. Naše situace je těžká, vzhledem k tomu, že táta odmítá terapii. Chodí sice jednou měsíčně ke své adiktolozce a psychiatricce, nicméně žádná cílená terapie na jeho alkoholismus se nekoná. Poslední 3 roky pravidelně jednou za půl roku nebo i míň příležitostně pije, ale vždy si to obhájí tím, že je alkoholik a že ti zkrátka někdy pijí a že je to normální. Za poslední 3 týdny už se napil podruhé, co víme, já si osobně myslím, že pije víc, ale nepřizná to. Moje matka už to bohužel vzdala a k žádné změně ho nepřesvědčuje, smířila se s tím, co jí říká, že to takhle už bude napořád a že se někdy napije.
Já sama s alkoholismem ani bipolární poruchou osobní zkušenost nemám, tudíž nevím, jak přesně tyto dvě poruchy na člověka dopadají, ale přijde mi, že s dobrou terapií, nebo alespoň s nějakou terapií, by se jeho relapsy mohli alespoň zlepšit a hlavně by to prospělo celé naší rodině. Mám dva bratry, oba to s ním už vzdali, nevěří mu. Já se pořád snažím chápat, že je nemocný, ale on se vůbec nesnaží, aby se jeho situace zlepšila a to ani s alkoholismem, ani s bipolární poruchou. Bere hodně druhů léků na zmíněnou bipolární poruchu, i díky tomu o něho mám strach, když tak často pije. Nevím si rady, jak ho namotivovat, jak se k němu chovat. On spoléhá na to, že tu pro něho pořád budu, ale já už mám svou rodinu a upřímně to nezvládám. Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den,
Děkujeme za Váš dotaz a sdílení Vaší situace, která je pro Vás zajisté náročná a vyčerpávající. Skvělou zprávou je, že Váš otec dostává odbornou péči a dochází za svou adiktoložkou a psychiatričkou. S nimi pravděpodobně pracuje na stabilizaci jeho stavu, ať už se to týká bipolární poruchy nebo závislosti na alkoholu.
Pokud máte pocit, že je tato péče nedostačující, navrhuji si s ním o tom promluvit. Sdělte mu, že máte pocit, že poslední dobou pije častěji a máte o něj strach vzhledem k lékům, které užívá. Určitě by bylo dobré si s ním promluvit o tom, jestli je se svým adiktologem a psychiatrem spokojený a popřípadě společně najít nějaké alternativy. Pochopila jsem, že byste chtěla, aby podstupovat intenzivnější psychoterapii. To je pochopitelné a i tento Váš pocit by bylo dobré sdílet s Vaším otcem, který toto téma následně může probrat se svým lékařem nebo adiktologem.
Cítím potřebu zmínit, že průběh léčby si vždy nakonec zvolí pacient sám. Vy mu můžete pomoci tak, že ho budete v této léčbě podporovat a sdílet s ním Vaše postřehy a poznatky.
Pokud byste chtěla probrat svoje zkušenosti a pocity spojené se závislostí Vašeho otce, přiložím Vám odkaz na poradnu pro rodinné příslušníky, kde byste dostala větší prostor pro ujasnění si, jak se k Vašemu otci chovat.
http://www.sananim.cz/o-nas-1/poradna-pro-rodice-ppr.html

S pozdravem

Denisa Vajdlová
Na začátek « 1 2 3 4 5 15 29 43 57 70 » Na konec


1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky