Pro osoby blízké

Zodpovědné dotazy položené osobami blízkými a rodinými příslušníky.

Položit dotaz

Na začátek « 1 11 12 13 14 15 16 17 31 46 61 75 » Na konec
04.06.2020 - Závislost na Hypnogenech Dobrý den, jdu s velkou prosbou o pomoc, i když si nejsem jistá, že to sem patří.Od přítele děda je závislý na prášcích na spaní (Hypnogenech). Začal je užívat někdy na vojně, už je to více než 40 let... během těch roků byl několikrát na léčení a vždycky to vydržel jen pár dní po příchodu domů, stejně jako letos. Byl zavřeny dva měsíce na odvykacích oddělení, potom ho propustili kvůli Covidu19... asi dva týdny fungoval na lécích , které mu předepsali v léčebně a potom ukradl Hypnogeny z šuplíku se spodním prádlem tchýni. Věděla o tom jen babicka (jeho žena) a tu nějak zpracoval tak, že nám nic neřekla... a začalo to znovu. Sice už nespotřebuje 100 tabletek za týden, ale jen 50 cca, ale i tak je to na něm poznat. Nikdo nechápe, jak ještě může žít, když je schopný vzít si 7 tabletek najednou. Potíž je v tom, že v takovém stavu se není schopný Sám o sebe postarat. Babicka kolem něj skáče a on jen spí anebo děla nepořádek. Na záchod si v noci už sám nedojde, protože pod vlivem padá na zem, několikrát se už i počůral. Dneska si oblékl babiččiné kalhoty a hrabal se rukama v polévce s tvrzením , že chytá ryby. Zajímalo by nás , jestli se u takového člověka dá vzhledem k jeho věku vyřídit příspěvek na péči (nejde tak ani o ten příspěvek, jako spíš o to, aby si například nemohl sám vyzvedávat léky, nemohl nic podepisovat , vyřizovat , vlastnit bankovní účet apod.) - všechno tohle má samozřejmě jeden jediný důvod a to ten, že rád utrácí za věci, které nepotřebuje , protože je pod vlivem. Podepisuje nevýhodné smlouvy například u operátorů či energetických dodavatelů. Je schopný si vzít půjčku bez vědomí své ženy. A další věc je - jak je možné , že si vždycky najde nějakého lékaře, který mu prášky napíše ? Přece není možné, aby lékaři psali 100 prášku týdně na jednu fyzickou osobu, nebo se pletu? Lékaři to očividně píšou na jiné jména svých pacientů, dá se s tím něco dělat? Lékařská komora nebo něco podobného?
Děkuji moc za vaši pomoc, názor - cokoli .
Dobrý den,

pokud se týče Vašeho dotazu, dotýkají se více oblastí života a zajištění potřeb dědy Vašeho přítele. Pro přehlednost člením odpověď dle jednotlivých okruhů problémů.

Otázku příspěvku na péči doporučuji nejdříve konzultovat s praktickým lékařem. Důvodem přiznání příspěvku na péči je skutečnost, že žadatel z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládá péči o svou osobu a je závislý na pomoci jiné osoby. Při posuzování nároku a jeho výše se přitom zkoumá řada kritérií jako je mobilita, orientace, schopnost komunikace, stravování, oblékání a obouvání, zajištění tělesné hygieny, výkon fyziologické potřeby apod. Bližší podrobnosti ohledně podání žádosti a příloh jsou k dispozici zde: https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-peci a zde: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/Prispevek-na-peci.pdf , případně se můžete obrátit na úřad práce v obvodu bydliště dědy, který tuto žádost bude posuzovat. Žádost podává děda, ale bylo by vhodné, aby zmocnil jiného člena rodiny k zastupování (tato možnost je přímo ve formuláři žádosti). V souvislosti s přiznáním příspěvku se provádí též šetření v místě bydliště.

Pokud se týče toho, že děda uzavírá smlouvy, kterými si škodí, neboť v důsledku svého zdravotního stavu není schopen racionální rozvahy, zde by připadalo v úvahu tzv. omezení svéprávnosti. Návrh na zahájení omezení svéprávnosti mohou podat i příbuzní, ti by však měli doložit k návrhu lékařskou zprávu o duševním stavu posuzované osoby. Pokud tak neučiní, soud je k tomu může vyzvat a v případě nedoložení zprávy soud řízení zastaví. Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda takové zprávy má rodina k dispozici, zda obsahují závěry o duševním stavu, které by vůbec omezení svéprávnosti odůvodňovaly. Nemusí se nutno jednat jen o problematiku závislosti, jistě by bylo vhodné celkové vyšetření duševního stavu. Soud totiž může omezit svéprávnost člověka v rozsahu, v jakém člověk není pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen právně jednat, a vymezí rozsah, v jakém způsobilost člověka samostatně právně jednat omezil.
Při omezení svéprávnosti se stanovuje rozsah omezení a opatrovník. I pokud byste omezení svéprávnosti dosáhli, nezabrání toto omezení tomu, aby děda smlouvy i nadále neuzavíral. Omezení svéprávnosti se totiž už nevyznačuje do občanského průkazu. Pokud by omezeně svéprávný jednal samostatně, ač nemohl jednat bez opatrovníka, lze teprve následně prohlásit jeho jednání za neplatné, pokud si tím způsobí újmu. Tj. např. smlouva o půjčce by mohla být prohlášena za neplatnou, což by mohlo znamenat povinnost vrácení půjčky bez smluvních pokut či úroků. V případě, že byste se rozhodli návrh podat, doporučuji požádat to pomoc advokáta nebo některou z občanských právních poraden, které poskytují bezplatné právní poradenství občanům (viz např. zde: https://www.obcanskeporadny.cz/cs/poradny ).

Ohledně nadměrného předepisování léčiv, lékaře žádný předpis výslovně neomezuje v množství předepisovaného léčiva konkrétnímu pacientovi. V odborné veřejnosti je toto téma reflektováno, zatím ale bez viditelných výsledků. Upozorňují na něj i lékárníci, kteří léčiva vydávají. V budoucnu by snad k řešení mohl přispět sdílený lékový záznam (https://www.epreskripce.cz/ ). Jakým způsobem a kdo dědovi léky předepisuje předpokládám zřejmě spíše odhadujete. Bližší podrobnosti byste mohli získat např. prostřednictvím Přehledu vykázané péče (blíže viz zde: https://www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotni-situace/prehled-vykazane-pece ). Žádost ale v tuto chvíli musí podepsat děda.

Bohužel z Vašeho popisu událostí nijak nevyplývá, jak je zajištěna zdravotní péče o dědu, zda ho někdo doprovází k lékaři, zda s praktickým lékařem jeho závislost a změna medikace byla řešena a jak. Tady by bylo vhodné začít. V krajním případě zvažte i změnu praktického lékaře.
Současně je nezbytné důkladně prodiskutovat situaci a další postup v rodině, včetně postoje babičky. Zejména rozhodování o omezení svéprávnosti může citelně zasáhnout do vztahů mezi dědou a zbytkem rodiny.

S pozdravem Hana Fidesová
29.05.2020 - Přítel a problém s alkoholem Dobrý večer. Mám dotaz týkající se mého přítele. Je vyléčený alkoholik. Na léčení byl cca před deseti lety. Po vyléčení pár let vůbec nepil. Pred šesti lety si našel partnerku. Vzhledem k tomu, že ji nesdělil problém s pitím si občas dali sklenku vína, tak, jak to na začátku bývá. V průběhu jejich vztahu si našel milenky protože partnerku nemiloval. Vzhledem k tomu, že se na to přišlo, začal pít už pravidelně, ale ve vztahu byl. Pak jsme se do sebe jako spolupracovníci zamilovali, začal problém. Vzhledem k tomu, že se opravdu zamiloval a i já byla zadaná, začal pít a hodně. Byl přehnaný, agresivní, přišel o práci. I o parnerku. Vše mu bylo jedno a já se mu snažila pomoct a podpořit ho. Nakonec jsem i já opustila partnera, protože jeho situace se střídala s chvílemi pitím a tím, že na vše kašle a nepitim, kdy si svůj život dával dohromady. Po roce začal přemýšlet o tom, že je starý, že má vlastně jenom mě a že ho opustím. Dávala jsem ultimáta buď alkohol nebo já. Jenže byly situace, které nezvládal a pil. Hlavně k pití lhal. Byla jsem kolikrát zlá a unavená z toho, že se za něj stydím a z toho, jak slovně útočil napitý. Měla jsem výčitky, že nezvládá vztah se mnou, což i naznačil. Vždy pomocí mé podpory se dal zase dohromady. Ale stačilo málo stresu a byl v tom zase. Měl deprese a nechtěl nikoho vidět. Nakonec mi řekl, že neví co chce, že je mu ze sebe zle a že potřebuje klidný život. Vztah jsme tedy ukončili, protože lhal o více věcech a já už to přestala zvládat. Ale miluji ho. Vím, že pije a je na tom špatně. Nedokážu říct z pohledu třetí osoby co je pro něho teď nejlepší. Jestli podpora a nebo ho nechat spadnout na dno. Ničí to i mě. Prosím moc, poraďte...
Nechci ho v tom nechat a nechci ho trápit...
Je na vině ve vztahu alkohol? Nebo já?
Dobrý den,
na Vaši otázku bohužel neumím odpovědět. Váš přítel není vyléčený alkoholik, spíš je léčený alkoholik, kterému se nějaký čas dařilo abstinovat, ale velmi brzy na základní principy léčby rezignoval. Vy jste měla to štěstí a zároveň smůlu, že jste se s ním potkala a dala dohromady, a dopadlo to, jak to dopadlo. Nemohu Vám dát nějakou jednoznačnou radu, co byste měla dělat, protože žádná z cest není ta jediná správná a každé rozhodnutí něco přinese a něco vezme. Pokud ho budete zachraňovat, pomáhat mu, a budete chtít věřit jeho slibům a lžím, přinese Vám to na chvíli klid a zdánlivé souznění a blízkost, možná i upokojení z toho, že jste užitečná, nebo že nad ním svým způsobem máte moc, ale situace se nezmění, on bude ve vlnách pít a lhát dál, protože bude vědět, že vždy opakovaně vyměknete. I kdyby Vám taková symbióza nějakou dobu vyhovovala, vězte, že opilosti, lži i deprese se budou prohlubovat a událostí, za které se budete stydět, bude přibývat. Pokud ho v tom necháte, je naděje, že dopad na dno s ním zamává, a že najde nějakou motivaci ke změně. Pak by bylo dobré, aby věděl, že je v blízkosti někdo, kdo je schopen za určitých podmínek (střízlivost, pravidelná terapie apod.) v praktických věcech i lidsky pomoct. Dopad na dno ale nemusí vést k odrazu, naopak může přinést rezignaci a ještě hlubší propad a touhu po úniku z úzkosti, z chaosu, z prázdnoty, ze společnosti a nakonec třeba i ze života... Pak byste si mohla ledacos vyčítat, i když skutečnou odpovědnost za své chování má každý sám. Proto bych Vám doporučil, abyste teď nehledala odpověď na otázku, jak pomoci příteli, ale jak pomoci sobě. Když budete sama vědět, co vlastně chcete, budete schopná udělat rozhodnutí, za kterým si budete stát. Vaše psychické zdraví a stabilita pak může být tím, co zprostředkovaně pomůže i Vašemu příteli, jen silná a zdravá můžete sama účinně pomáhat. Pokud trváte na pomoci příteli, zajděte to probrat do adiktologické ambulance, já bych ale doporučil spíš psychoterapeuta nebo psychologickou poradnu, abyste si dala dohromady své vlastní priority.
Zdraví a hodně štěstí přeje Jarda Vacek
Na začátek « 1 11 12 13 14 15 16 17 31 46 61 75 » Na konec


1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky