Pro osoby blízké

Zodpovědné dotazy položené osobami blízkými a rodinými příslušníky.

Omlouváme se za dočasně nefunkční systém online poradny.

Položit dotaz

Na začátek « 1 2 3 4 16 31 46 61 75 » Na konec
06.02.2022 - Spoluzávislost Dobrý den,

moje maminka (56) je již dvě desítky let závislá na alkoholu. Dlouholeté intenzivní nabidky pomoci a apely nejbližších vždy odmítala, svou závislost dodnes popírá, o léčbu zájem nemá. Na vaši adiktologii jsem před šesti lety zavítala osobně a řešila dilema, zda dál pokračovat v naprosto marném snažení o pomoc člověku, který o ni nestojí. Slečna psycholožka mi velmi pomohla, když mě podpořila v přeorientování na vlastní život. Maminka se mi dál rozkládala před očima a já se postupně smiřovala s tím, že takhle to je a bude. Nyní situace došla do stádia, kdy z mého úhlu pohledu mamka přestala zvládat bězné fungování. Do zaměstnání nechodí několik let a práce už nejspíš není schopna, nevím, jestli si platí zdravotní pojištění, a dost možná to neví ani ona sama. Zapletla se s dříve trestaným mužem, kterému postupně dává veškeré své úspory. Její rodina pro ni přestala být důležitá, jeví minimální zájem o kontakt.

Jakožto spoluzávislá jsem pochopila, že mamce nemůžu pomoct, pokud nebude sama chtít. Nyní se však potřebuju vyrovnat s novým prvkem, který se mi postavil do cesty. Je to STRACH. Že spadne do dluhové pasti. Že skončí jako bezdomovec. Že se svou extrémní nezodpovědností propadne na samé dno společnosti. Že ZEMŘE. Nejsem připravená jí pomáhat, peníze by do ní padaly jako do černé díry. Všechny by dala svému milenci. Mou maminku z toho dna nepůjde dostat, protože nebude chtít. Ani já už nechci. Něco se ve mně zlomilo po narození mého chlapečka, o kterého téměř nejeví zájem.

Vím, že na mou otázku není snadné odpovědět, přesto prosím o radu. Jak se můžu vyrovnat s výše popsaným strachem z černých scénářů, které mohou kdykoliv nastat? Denně mám před očima její excesy posledních let, které mi připomínají, že tady pro mě není a nebude. Prosím, jak se lze vyrovnat se ztrátou milované maminky, kterou sežrala bezduchá troska, která teď žije v jejím těle?

Děkuji.
Dobrý den,
děkuji Vám za důvěru, s níž se na naši poradnu obracíte. Vaše situace není vůbec lehká a je pochopitelné, že zažíváte silné obavy. Máte pravdu, že Vaší mamince jde těžce pomoci, nebude-li sama chtít. Pro úspěch léčby je stěžejní dobrovolnost a motivace.
Píšete, že se potřebujete vyrovnat se strachem o maminčinu budoucnost. Zde bych Vám doporučila návštěvy skupin pro rodinné příslušníky závislých. Takovouto skupinu máme i u nás na klinice, docházet lze dle potřeby bez nutnosti objednání. Probíhá každou středu od 15:00 na adrese Apolinářksá 4. Více informací naleznete na: https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/klinika-adiktologie/odborne-ambulance/
Poradenské a terapeutické služby pro osoby blízké nabízí rovněž organizace SANANIM: http://www.sananim.cz/o-nas-1/poradna-pro-rodice-ppr.html
Obrátit se můžete i na jiné adiktologické ambulance a zařízení v okolí. Kontakty lze najít na Mapě pomoci: https://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/
Slyším však, že zažíváte velmi psychicky náročnou situaci, popisujete velký strach a potřebu vyrovnat se s celou situací. V takovém případě bych Vám samotné doporučila individuální konzultace či dlouhodobou psychoterapiiv blízkosti Vašeho bydliště.
S přáním pevných sil, za adiktologickou ambulanci,
Kateřina Rokosová a Nikola Divišová
25.01.2022 - Matka alkoholička Dobrý den, moje matka pije již cca 15let. Poslední dobou se přidaly psychické problémy, vyhrožování sebevraždou, agrese, finanční problémy, výpadky paměti atd. Chtěla bych se s někým poradit, jak maminku dostat na léčení, které momentálně odmítá a nechce si připustit, že má jakýkoliv problém. Bydlím v Praze. Bohužel si finančně nemohu dovolit žádnou placenou poradnu. Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
děkujeme za dotaz. Vaše situace je velmi nelehká. Pokud matka nebude chtít, moc možností není. Můžete volat záchranku, když je ve špatném stavu. Předpokládám ale, že pokud by byla pod vlivem alkoholu, odvezou ji nejdřív na záchytku, v lepším případě na detox do Bohnic. Je dobré už rovnou dispečerovi nahlásit, že se jedná o opilost a je třeba detox, že je nebezpečná sobě. Až ale pominou důvody pro nedobrovolnou hospitalizaci (v řádu dní), může odejít.

V prvé řadě doporučuji kontaktovat sociální odbor v místě bydliště matky, pokud jste tak již neučinila, minimálně proto, aby se o situaci matky dozvěděli. Dále doporučuji zvážit podání žádosti o příspěvek na péči (viz https://www.uradprace.cz/prispevek-na-peci1 ). Samozřejmě by žádost musela podepsat matka, nicméně by se otevřela možnost zajistit alespoň částečně péči o ni prostřednictvím sociálních služeb. Doporučuji v této souvislosti zaměřit se zejména na terénní pečovatelské služby. I tento typ pomoci je samozřejmě závislý na tom, zda jej matka bude ochotna akceptovat.
Pokud se týče nedobrovolné hospitalizace, tedy hospitalizace bez souhlasu matky, zákonné možnosti jsou značně omezené. Bez souhlasu lze matku hospitalizovat v zásadě jen ve dvou případech, a to 1) pokud by ohrožovala bezprostředně ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jevila známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, pokud hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak anebo 2) v situaci, kde její zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby vyslovila souhlas (např. zmíněný epileptický záchvat).
I za situace, kdy by matka byla nedobrovolně přijata do PN Bohnice z důvodu např. hrozící autoagrese či z důvodu agresivity vůči okolí, musel by soud rozhodnout nejdříve o tom, že byla přijata v souladu se zákonem a poté by následovalo řízení, zda je možné její další nedobrovolné setrvání. Pokud je mi známo, u léčby závislosti je zapotřebí, aby pacient byl schopen program fyzicky zvládnout, což nedovedu s ohledem na popisované zdravotní problémy matky posoudit. Stejně tak nemohu posoudit, nakolik by v rámci psychiatrické nemocnice bylo možno zajištovat rozsáhlejší somatickou péči o matku. Každopádně při volání záchranné služby doporučuji uvést spojitost s alkoholem. Případné další „vynadání“ od zdravotníků bych nestrpěla, a to i za cenu stížnosti vedení zařízení.
Pokud se týče omezení svéprávnosti, píšete, že se již znovu toto řízení nechcete absolvovat. Obávám se však, že tuto variantu budete muset zvážit. Pokud matka vůbec nechce jednat, nezbude než aby někdo jednal za ni. Nemusíte to být nutně vy, ale může mít i tzv. veřejného opatrovníka, pokud cítíte, že už Vám došli síly a Váš vztah je konfliktní. Pokud by v úvahu připadalo např. umístění matky do lůžkového zařízení sociální péče, ani to se neobejde bez jejího souhlasu, resp. souhlasu opatrovníka. Navíc i k podání žádosti potřebujete její souhlas. Doporučuji proto tuto variantu ještě zvážit, event. komunikovat s jejím ošetřujícím lékařem, protože zdravotnické zařízení také může návrh podat. Pravdou je, že samotnou léčbu závislosti nelze matce vnutit, bez její spolupráce ani nedobrovolná léčba fungovat nemůže. V jejím případě však již jde zřejmě i o zajištění základní péče v důsledku jiných zdravotních komplikací.
V případě potřeby podrobnější konzultace se můžete obrátit také na Právní poradnu A.N.O. – Asociace nestátních organizací, která se specializuje na právní aspekty užívání návykových látek. Kontakty viz zde: https://poradna.asociace.org/nase-sluzby/ .

Teď jste to primárně Vy, kdo potřebuje pomoct. Doporučuji Vám vyhledat péči pro sebe, ideálně psychoterapii, abyste mohla celou situaci lépe přijmout, smířit se možná s nevyhnutelným koncem.

S pozdravem Kateřina Rokosová
Na začátek « 1 2 3 4 16 31 46 61 75 » Na konec


1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky