Otestujte se

Fagerströmův test nikotinové závislosti

Pohlaví

Věk

Nejvyšší dosažené vzdělání

Zaměstnanecký status

*Jak brzy po probuzení si zapálíte svou první cigaretu?

*Je pro vás obtížné nekouřit v místech, kde není kouření dovoleno?

*Kterou cigaretu byste nerad postrádal/a?

*Kolik cigaret denně kouříte?

*Kouříte častěji během dopoledne?

*Kouříte, i když jste nemocen/á a upoután/a na lůžko?1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky