Otestujte se

Test pro identifikaci poruch způsobených užíváním alkoholu

Pohlaví

Věk

Nejvyšší dosažené vzdělání

Zaměstnanecký status

*Jak často pijete nápoje obsahující alkohol včetně piva?

*Kolik sklenic alkoholického nápoje si dáte v typický den, kdy něco pijete? (označte počet standardních sklenic alkoholického nápoje)

*Jak často vypijete 3 nebo více standardních sklenic při jedné příležitosti?

*Jak často jste během posledních 12 měsíců zjistili, že nejste schopni přestat pít, když jste začali?

*Jak často jste kvůli pití během posledních 12 měsíců neudělali to, co se od Vás běžně očekávalo?

*Jak často jste během posledních 12 měsíců potřebovali hned ráno sklenici alkoholického nápoje (počítá se i pivo), abyste mohl fungovat po předchozím vydatném pití?

*Jak často jste měli během posledních 12 měsíců pocity viny nebo výčitky svědomí kvůli pití?

*Jak často během posledních 12 měsíců jste nebyli schopni si vzpomenout, co se dělo předchozí večer, protože jste pili?

*Byli jste nebo byl někdo jiný zraněn v důsledku vašeho pití?

*Byl někdo z příbuzných nebo přátel, nějaký lékař nebo sociální pracovník znepokojen Vašim pitím a navrhoval vám, abyste pili méně?1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky