Otestujte se

Chenova škála závislosti na internetu

Škála závislosti na internetu (The Chen Internet Addiction Scale (CIAS)) byla vyvinuta v roce 2003 Dr. Sue-Huei Chenem a jeho spolupracovníky (Národní Taiwanská univerzita Taipei) za účelem zhodnocení závažnosti závislosti na internetu. Jedná se o dotazník o 26 položkách, každá položka se skóruje na 4 bodové škále. Jednotlivé škály se vážou na 5 dimenzí, které pokrývají syndrom kompulzivního konání, narušenou kontrolu nad vlastním chováním, abstinenční příznaky, míru tolerance, problémy v interpersonálních vztazích a zdravotní problémy. Dotazník se vztahuje k posledním 6 měsícům. Dotazník pomáhá odhalit míru závažnosti závislosti na internetu, což je využitelné v plánování poradenského procesu, případně další odborné pomoci.

Následuje výčet chování souvisejících s internetem nebo reakcí, s kterými je možné se u lidí někdy setkat na základě jejich zkušeností s internetem. Pozorně si prosím přečtěte každou z vět a zaškrtněte příslušné políčko tak, abyste co nejlépe vystihli, která z uvedených charakteristik je ve vztahu k vám nejpříhodnější, co se týče posledních 6 měsíců. Číselné rozpětí je od 1 do 4, přičemž platí, že čím větší číslo, tím větší příhodnost. U každé položky zaškrtněte prosím pouze jedno číslo a žádnou z položek nevynechávejte. Vyplnění dotazníky Vám nezabere více než 10 minut.

*Pohlaví

*Věk

*Nejvyšší dosažené vzdělání

*Zaměstnanecký status

*Bylo mi víckrát než jednou řečeno, že na internetu trávím příliš mnoho času.

*Po surfování na internetu mě bolívá v zádech, případně pociťuji jiné fyzické potíže.

*Zjišťuji, že se vyžívám na internetu na úkor toho, abych se stýkal(a) se svými kamarády.

*Myšlenka na to, že se připojím na internet, je první věc, která mě každý den ráno hned po probuzení napadne.

*Nedaří se mi zvládat své nutkání připojit se na internet.

*Více než jednou se mi stalo, že jsem kvůli internetu spal/a méně než čtyři hodiny.

*Surfování na internetu se negativně projevuje na mém tělesném zdraví

*Přestože se užívání internetu negativně odrazilo na mých vztazích s jinými lidmi, množství času, které na internetu trávím, se nezmenšilo.

*Když jsem nějakou dobu bez internetu, mám pocit, že mi něco chybí.

*Kvůli internetu trávím méně času s rodinou.

*Mé odpočinkové aktivity se omezují na užívání internetu.

*Cítím se deprimovaný/á a skleslý/á, když na nějakou dobu přestanu internet užívat.

*Doba, kterou týdně trávím na internetu, se za poslední pololetí (resp. za posledních 6 měsíců) výrazně zvýšila.

*Trávení času na internetu má určitý negativní dopad na mé výsledky ve škole/můj pracovní výkon.

*Nedaří se mi zvládat své nutkání připojit se na internet poté, co jsem se již odhlásil/a, abych mohl/a dělat nějakou jinou plánovanou práci.

*Kdyby nebylo internetu, neměl/a bych v životě mnoho radosti.

*Snažím se trávit na internetu méně času, ale mé snahy jsou marné.

*Zůstávám online po delší dobu, než jsem měl/a v úmyslu, i když jsem měl/a původně v plánu jen se na něco rychle podívat.

*Jakmile se dostanu na internet, vjede do mě nová energie bez ohledu na únavu, kterou cítím.

*Během dne se cítím unavený/á, protože dlouho do noci surfuji na internetu.

*Kvůli užívání internetu nepravidelně jím.

*Musím na internetu trávit stále více času, abych dosáhl/a stejného uspokojení jako předtím.

*Zvykám si méně spát, abych mohl/a trávit více času na internetu.

*Jsem neklidný/á a podrážděný/á, když připojení na internet nefunguje nebo když není takové připojení k dispozici.

*Zjišťuji, že trávím na internetu stále více času.

*Když po určitou dobu nechodím na internet, začnu se cítit nesvůj/nesvá.1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky