Otestujte se

Zkuste si vyplnit testy, zjišťující, zda jste závislí na internetu, máte problémy s gabmlingem či tabákem nebo s rizikovým užíváním alkoholu.

Problematic screen use patterns

Kouření

Gambling

Alkohol

Internet1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky