Otestujte se

Zkuste si vyplnit testy, zjišťující, zda jste závislí na internetu, máte problémy s gabmlingem či tabákem nebo s rizikovým užíváním alkoholu.

Kouření

Gambling

Alkohol

Internet1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Ministerstvo zdravotnictví České republiky Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky

Prostor pro rodinné příslušníky a osoby blízké bez objednání je pravidelně každou středu v 15:00. Sraz v čekárně Kliniky adiktologie. Těší se pracovníci ambulance

Zapojte se do studie odvykání kouření s mobilní aplikací. Více informací na: www.bit.ly/studiekoureni