Účinky a rizika užívání alkoholu

Alkohol je tlumivá látka. V nižších dávkách alkohol zlepšuje náladu a působí paradoxně povzbudivě - časté jsou pocity euforie, uvolnění a ztráta zábran. Ve větších dávkách je naopak tlumivý, může tlumit i nervové centrum řídící dýchání a může způsobit smrt zástavou dechu. Se zvyšující se dávkou alkoholu se dostavují poruchy vnímání a koncentrace, koordinace pohybů („vrávorání"), úsudku a rozhodování, a také se prodlužuje reakční čas, což mívá negativní vliv např. na schopnost řídit motorová vozidla.

Akutní účinky

Alkohol tlumí centrální nervovou soustavu podobně jako celková anestetika. Ovlivněním plazmatických membrán se ovlivní pochody vázané na tyto struktury (přenos iontů a vedení vzruchů). Týká se to v různé míře různých membránových složek; zvlášť citlivé jsou iontové kanály řízené GABA a kyselinou glutamovou. Na začátku jeho účinku dochází k útlumu inhibiční kontroly, což se projevuje známou alkoholovou excitací.

Alkohol je neurotoxický (poškozuje nervový systém), negativně působí již od denní dávky asi 20-60 g čistého alkoholu (odpovídá asi 1 litru piva nebo 0,5 l vína). Zda dojde k otravě alkoholem, cca od 3,0 promile, závisí na více aspektech (např. váha, věk, pohlaví, osobní historie konzumace alkoholu atd.). Hodnoty okolo 5 promile již mohou přivodit smrt.

Ztráta zábran v intoxikaci alkoholem také zvyšuje pravděpodobnost rizikového sexu (s náhodným partnerem, bez použití kondomu), a tím i riziko přenosu infekčních onemocnění (HIV/AIDS a žloutenky). Velmi časté jsou úrazy pod vlivem alkoholu, včetně dopravních nehod. Vysoké koncentrace alkoholu vyvolávají až toxickou narkózu; při ní dochází k depresi funkce životně důležitých center v prodloužené míše, které mohou skončit smrtí útlumem dýchání.

Alkohol je diuretikem (navozující zvýšené vylučování vody a elektrolytů v moči), a to působením na zadní lalok hypofýzy, kde inhibuje uvolňování antidiuretického hormonu (ADH, vazopresin).

Alkohol také ovlivňuje termoregulační centrum, což ve spojení s rozšířením kožních cév může vést k výrazným ztrátám tepla. Z tohoto důvodu mohou osoby pod vlivem alkoholu zemřít na podchlazení i při teplotách vysoce přesahující 0° C.

Z alkoholu vznikající acetát se mj. spotřebovává na syntézu mastných kyselin a podmiňuje alkoholické ztučnění jater.

Odbourávání alkoholu vede k nedostatku oxidované formy nikotinamid adenin dinukleotidu a snižuje tak dostupnost NAD+ pro syntézu glukózy z aminokyselin. K hypoglykémii pak může dojít kdykoliv při vyčerpání zásob glykogenu v játrech. Současná nadměrná tvorba NADH naproti tomu vede k nadměrné degradaci pyruvátu na laktát a tím k laktátové acidóze, tedy okyselení krve pod běžné pH, což má negativní vliv na řadu fyziologických pochodů.


Dlouhodobé účinky

Dlouhodobá konzumace alkoholu poškozuje srdce (zvyšuje riziko kornatění cév, infarktu a mozkové příhody, může se rozvinout onemocnění srdečního svalu nazývané alkoholická kardiomyopatie – srdce selhává ve schopnosti pumpovat krev), játra (cirhóza s následným rizikem krvácení do trávicího traktu), nervový systém (neuropatie, demence), trávicí systém (ovlivňuje vstřebávání látek s následkem alkoholové podvýživy a nedostatku vitaminů), škodí slinivce břišní a dalším orgánům, objevují se změny na pokožce a předčasné stárnutí.

Během chronického užívání alkoholu se vyvíjí tolerance. Tu lze vysvětlit z části zvýšeným metabolismem, především však dochází ke změnám odpovědi CNS. Nejtěžší odvykací stav po alkoholu se nazývá delirium tremens a může vést k úmrtí.

Alkohol přímo ovlivňuje chemické složení mozku, mění úroveň neurotransmiterů – vysílačů, které kontrolují duševní procesy, chování a emoce. S dlouhodobým užíváním alkoholu je často spojeno i zhoršení psychického stavu člověka s možnými negativními dopady v osobním i profesním životě. Deprese je jedním z nejčastějších duševních onemocnění spojených s alkoholem. Konzumace alkoholu také může způsobit úzkost, podrážděnost a agresivitu. Kromě toho jsou dalšími problémy spojenými s užíváním alkoholu například alkoholická demence, ztráta paměti či paranoidní psychóza (halucinace a bludy).

Další ověřené informace na stránkách alkoholpodkontrolou.cz