Alkohol - obecná charakteristika

Jméno alkohol pochází z arabského al-kahal, což znamená jemnou substanci. Po chemické stránce se hovoří spíše o etanolu či etylalkoholu (C2H5OH). Často se alkohol označuje jako líh. Zažité latinské pojmenování spiritus, které rovněž zlidovělo, pochází z latinského spiritus vini, v překladu „duše vína".

Alkohol se málokdy používá jako chemicky čistá substance, nýbrž obvykle ve formě nějakého alkoholického nápoje, obsahujícího různá množství jiných látek, určujících chuť a také modifikujících účinek alkoholu. Alkoholické nápoje vznikají různou cestou. Společným základem je kvašení cukru působením kvasinek. Takto lze dosáhnout koncentrace do zhruba 14 %, což je koncentrace, která již kvasinky zabijí. Nápoje obsahující vyšší koncentrace alkoholu se získávají destilací.

Obsah etanolu v alkoholických nápojích se obvykle udává v objemových (vol.) procentech a při přepočtu na hmotnostní koncentraci je třeba respektovat specifickou hmotnost etanolu, která činí přibližně 0,7900 kg/l.

Další ověřené informace na stránkách alkoholpodkontrolou.cz