Kouření v těhotenství

V těhotenství kouří asi 20 % žen a 15 % v tom pokračuje během celého těhotenství (Králíková & Štěpánková, 2016). Kouření je rizikem pro reprodukci, ještě před tím, než vůbec žena zjistí, že je těhotná. Má negativní vliv na pohyb řasinek ve vejcovodech, což může mít za následek problémy s početím. Také je pak zvýšené riziko mimoděložního těhotenství a to o 77 % (Crha & Hrubá, 2000). Dalšími riziky jsou spontánní potraty, abrupce placenty, předčasné ukončení těhotenství a předčasný odtok plodové vody (Šťastná & Šídová, 2014).

Prenatální vystavování plodu cigaretovému kouři zvyšuje riziko onemocnění těhotné ženy, dalších komplikací v těhotenství, výskytu vrozených vývojových vad, nemocnosti a úmrtnosti dítěte po narození (Šťastná & Šídová, 2014). Děti, které jsou po narození vystavované tabákovému kouři, jsou ohroženy mnohými onemocněními jak fyzickými tak psychickými (Hrubá, 2011). Dětem kuřaček hrozí fetální tabákový syndrom. Dítě má po narození nedostatek kyslíku v krvi a je podvyživené. Může mít také nižší porodní hmotnost o 100-300 g. Dalším rizikem je syndrom náhlého úmrtí, jehož riziko se zvyšuje 2-5x (Hrubá, 2011). Nejčastějšími vrozenými vývojovými vadami dětí kuřaček jsou malformace končetin, rozštěpy patra, srdeční vady, malformace urogenitálního ústrojí (Crha & Hrubá, 2000). Oproti tomu když kouří otec, tak se objevují vrozené defekty neurální trubice, rozštěp patra, hydrocefalus, defekt komorového septa, uretrální stenóza, Downův syndrom (Crha & Hrubá, 2000). Dále mají nemoci dýchacího ústrojí, zvýšené riziko zhoubných nádorů, kardiovaskulární onemocnění, riziko obezity a diabetu v dospělosti. Nikotin snižuje produkci prolaktinu a tím kouřící ženy produkují méně mléka. Mnoho látek z cigaretového kouře proniká do mléka (Crha & Hrubá, 2000).