Jak vypadá abstinenční syndrom?

Nikotin způsobuje množení nikotinových receptorů v mozku a ty pak způsobují abstinenční příznaky. Ty bývají nejčastějším důvodem neúspěchu pokusu přestat kouřit. Mohou se objevovat již za několik hodin od poslední cigarety. Patří k nim touha po cigaretě, špatná nálada až deprese, podrážděnost a nespavost. Abstinenční příznaky trvající do 4 týdnů od začátku abstinence jsou: podrážděnost, frustrace, vztek, nespavost a poruchy spánku, depresivní nálada, obtížné soustředění Tyto příznaky trvají až 10 týdnů: nutkání kouřit a zvýšená chuť k jídlu a nárůst hmotnosti. Abstinenční příznaky je možné omezit pomocí různých léků či náhradní nikotinové terapie (nikotinové substituce). Informace o nich naleznete pod otázkou: Jak se ze závislosti na nikotinu dostat?