Pro rodiče nezletilých dětí a adolescentů

Pro děti a adolescenty máme specializovanou Ambulanci dětské a dorostové adiktologie. Ambulance je určena dětem a mladistvým, kteří mají problémy s návykovými látkami, případně problémy v oblasti tzv. nelátkových závislostí (gambling, počítače atd.). Její činnost předpokládá úzkou spolupráci jak s rodiči a blízkými osobami, tak se sítí dalších specializovaných institucí. Pro dlouhodobější spolupráci je třeba alespoň základní motivace pacientů a blízkých pro spolupráci na diagnostice a léčbě.

Pro zahájení spolupráce je nezbytné:

  1. sjednat si telefonicky nebo emailem termín první návštěvy,
  2. dostavit se k prvnímu vyšetření, kde je nezbytná přítomnost nezletilého a alespoň jednoho zákonného zástupce (sebou občanský průkaz a kartu pojištěnce).

Vstupní vyšetření zahrnuje:

  1. vstupní psychiatrické vyšetření a podpis informovaného souhlasu s léčbou, založení zdravotnické karty a dokumentace,
  2. vstupní adiktologické vyšetření a úvodní rodinnou konzultaci, kde se dohodnou základní cíle a podmínky spolupráce.

Pro objednání i komunikaci je možné využít e-mail addambulance@vfn.cz
Telefon 224 968 253 – zejména v odpoledních a večerních hodinách je vzhledem k probíhajícím terapiím zapnut záznamník, pokud zanecháte vzkaz a telefonní číslo, ozveme se vám.