Je vhodné blízkého testovat na návykové látky?

Testování blízkého na přítomnost návykové látky v těle je závažné rozhodnutí.

Předtím, než se rozhodnete testovat, zvažte následující: Samotné testování nic neřeší. V případě negativního výsledku začnete přemýšlet o tom, zda test nebyl vadný, či ho dotyčný nějakým způsobem neobelhal. Ztracenou důvěru mezi vámi jen testování neobnoví. Víte, co budete dělat v případě pozitivního výsledku? Jste na dalším postupu v tomto případě společně domluveni?

Pokud se přesto rozhodnete testovat, lze to provést například pomocí provádění orientačních testů, které je možné zakoupit v lékárnách (100 - 400 Kč), případně laboratorním toxikologickým vyšetřením (500 Kč jedna látka, 1300 Kč všechny) v Toxikologické laboratoři při Ústavu soudního lékařství a toxikologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Ke Karlovu 2, 120 00 Praha 2, tel.: 224 967 188.