Jak můžu poznat, že můj blízký užívá návykové látky?

Všímejte si změn v chování a prožívání například:

  • Změna koníčků a jejich zanedbávání
  • Lhaní, zatajování
  • Nedochvilnost, ponocování, změna při nakládání s penězi
  • Změna okruhu přátel
  • Nadměrná únava nebo naopak zvýšená aktivita
  • Netypické agresivní či impulzivní jednání
  • Dlouhodobě pokleslá nálada