Blízký problém nevidí a vaši pomoc odmítá?

Vlastní motivace a rozhodnutí k léčbě jsou její nejdůležitější součástí. Pokud se blízký léčit nechce, myslete také na sebe. Pečujte o své duševní zdraví, vyhledejte podporu pro sebe.

V případě, že si chcete o potížích promluvit, přijďte ve středu v 14:30 na Kliniku adiktologie na adresu Apolinářská 4, Praha 2 a počkejte na nás v čekárně v přízemí. V tuto hodinu nabízíme prostor pro rodinné příslušníky a osoby blízké. Není potřeba se objednávat.