Změňte se

Vítáme vás v online svépomocném intervenčním programu pro osoby, které mají problém se závislostí na internetu, rizikovým užíváním alkoholu, gamblingem nebo s kouřením tabáku.

Tento program je rozdělen do tří základních částí na sebe logicky navazujících: motivační fáze, fáze změny a fáze prevence relapsu.

V motivační fázi si můžete podrobněji zmapovat závislost na internetu, gambling, kouření tabáku nebo rizikové užívání alkoholu (například typy závislostí na internetu nebo negativní následky závislosti na internetu, rizikového užívání alkoholu...). Cílem této fáze je to, abyste více porozuměl/a vaší závislosti na internetu, rizikovému užívání alkoholu nebo patologickému hrářství a kouření, více si uvědomil/a jejich stinné stránky, a tak získal/a větší motivaci pro změnu tohoto chování.

Na motivační fázi navazuje fáze změny, ve které si můžete naplánovat, jakým způsobem chcete omezit nebo skončit s užívání určitých online aplikací, alkoholu nebo gamblingu a kouření, jakým způsobem si naplánovat plnění pracovních či studijních úkolů, a pak prostřednictvím deníčku a opakovaného přihlášování se do online programu sledovat, jakým způsobem se vám daří své cíle naplnit a případně porozumět důvodům, které vám komplikují dosažení vaší změny.

V závěrečné fázi prevence relapsu budete seznámeni s pojmem relaps (neboli recidiva, návrat ke dřívějšímu závislému chování) i s okolnostmi, díky kterým k němu dochází, abyste byli více ostražití a dařilo se vám předejít návratu k nadměrnému používání internetu, rizikovému užívání alkoholu nebo hráčství a kouření, a udržet si tak co nejdéle změnu, pro kterou jste se sami rozhodli.

Pro přihlášení se do programu pro závislosti na internetu, rizikového užívání alkoholu, gamblingu a kouření je nutné si nejdříve vyplnit test zjištující míru vaši závislosti, který najdete v oddílu otestujte se, a teprve pak se budete moci zaregistrovat do programu.

Nejste přihlášen.Vytvořit účet | Zapomenuté heslo1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky