Odkazy

Zajímavé odkazy týkající se adiktologické tématiky a prokrastinace:

  • adiktologie obecně

http://www.drogy-info.cz/

http://adiktologie.cz/

  • závislost na internetu

http://www.netaddiction.com/

http://www.netaddictionrecovery.com/

  • prokrastinace

http://www.procrastination.com/

  • alkohol

http://www.alkoholik.cz/

http://www.alkoholmetr.cz/

http://alkohol-alkoholismus.cz1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Ministerstvo zdravotnictví České republiky Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky

Prostor pro rodinné příslušníky a osoby blízké bez objednání je pravidelně každou středu v 15:00. Sraz v čekárně Kliniky adiktologie. Těší se pracovníci ambulance

Zapojte se do studie odvykání kouření s mobilní aplikací. Více informací na: www.bit.ly/studiekoureni