O nás

Online adiktologická poradna

Je provozována Adiktologickou ambulancí Kliniky adiktologie. Služby jsou nízkoprahové (poskytovány zdarma a anonymně) a jsou určeny nejen pro ty, kteří mají sami nebo ve svém okolí problém s užíváním návykových látek či závislostním chováním, ale také pro ty, kteří se chtějí poradit, informovat ohledně problematiky týkající se závislostního chování. 

Na dotazy Vám odpovídá

 

Mgr. Jarda Vacek, PhD.

Psycholog a terapeut, absolvent magisterské psychologie na FF UP v Olomouci a sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR v komunitě SUR-K4 pod vedením doc. Kamila Kaliny. Specializuje se na nelátkové závislosti.

 

Mgr. Kateřina Rokosová

Adiktoložka pracující v Adiktolgické ambulanci s dospělými. Absolventka studia adiktologie na 1. LF UK a studentka postgraduálního studia v tomto oboru. Kandidátka sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku REMEDIUM certifikovaného Českou asociací pro psychoterapii, z.s.

 

 

 

 

více


1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky