Klinika adiktologie

Klinika adiktologie se kromě výuky a výzkumu v oboru adiktologie zaměřuje na léčbu závislostí na návykových látkách, patologického hráčství (gamblingu) a jiných nelátkových závislostí, terapie duálních poruch (kombinace závislosti na návykové látce a další duševní poruchy). Zajišťuje i rodinnou terapii návykových nemocí. Odborná péče je pacientům poskytována v ambulantních a lůžkových provozech. 

 

Podrobnější informace o jednotlivých provozech:

Adiktologická ambulance

Ambulance dětské a dorostové adiktologie

Ambulance pro alkoholové závislosti

Ambulance pro nealkoholové závislosti

Centrum substituční léčby

Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii

 

Lůžkové oddělení - muži

Lůžkové oddělení - ženy

Detoxifikační jednotka (dospělí)

Detoxifikační jednotka (děti)

 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky