Jak gambling vypadá?

Hráčství patří do skupiny závislostí na procesech (behaviorální závislosti). Když mluvíme o patologickém hráčství, většinou máme na mysli hazardní hry (tím se gambling liší například od závislosti na internetu), tedy hry, ve kterých si hráč může koupit možnost výhry. Kromě automatů, které se staly prototypem hazardního hráčství (83 % léčených patologických hráčů uvádí automaty jako původce svých potíží) můžeme zmínit sportovní sázky, hraní v kasinech, karetní hry, hru v kostky, losy (zejména stírací – rychlý výsledek), v zahraniční třeba Bingo. Někteří provozovatelé nabízí „živé hry“, kdy hráč vidí na obrazovce krupiéra, který je snímán kamerou, a další hry, které se tváří jako dovednostní, ale hraje se o peníze a ve skutečnosti o výhře nebo prohře rozhoduje do značné míry náhoda.

U jedinců bývá přítomno pokřivené uvažování (popírání, pověrčivost, pocit síly a kontroly nad výsledkem náhodných událostí, přehnaná sebejistota). Také se objevuje impulzivita, soutěživost, energičnost, neklid. Snadno se objeví pocit nudy. Někteří jsou závislý na hodnocení druhých, pokud vyhrají, mohou být štědří a peníze rozhazovat. Jiní jedinci mohou být depresivní a osamělý, bezmocní a provinilý. Až jedna polovina jedinců s diagnózou hráčství, kteří se léčí, má sebevražedné myšlenky a okolo 17 % jedinců se pokusí o sebevraždu (DSM-V).

S patologickým hráčstvím se také pojí kognitivní zkreslení, které může být následující:

Hraní bývá doprovázeno vysokou sebedůvěrou, což bývá v přímém kontrastu s množstvím prohraných peněz.

Typická je také pověrčivost. Lze rozlišit na:

Talismanickou – víra, že nějaký předmět (např. konkrétní automat) přinese štěstí ve hře.

Pověrčivost rituální – víra, že určitý rituál (např. že se smí posadit pouze na určité sedadlo v herně) mu přinese štěstí ve hře.

Pověrčivost kognitivní - víra že určitý mentální stav přinese štěstí ve hře (modlení...).

Sklon k vysvětlování opakovaných proher (racionalizace). Například, že momentálně prohrává, protože ho brzy čeká velká výhra, nebo že v souhlase s logikou či pravidly náhodnosti musí být série proher vystřídána sérií výher. Člověk s problémem patologického hráčství vždy najde mnoho důvodů, proč pokračovat v hraní, nicméně ani jediný důvod, proč v hraní přestat.

Antropomorfizmus - přičítání lidských vlastností výherním automatům.

Selektivní paměť – výhry se pamatují a vybavují lépe a jednodušeji než prohry. Iluze kontroly nad štěstím ve hře může být charakterizována vírou gamblera, že štěstí osciluje mezi periodou dobrého a špatného období, která lze předvídat například ve snech, intuicí.