Co negativního může gambling přinést? Jak může gambling ovlivnit váš život?

Patologické hráčství nepříznivě ovlivňuje jak psychosociální tak tělesné zdraví. Vliv se dá rozdělit na několik oblastí:

  • rodinné a sociální vztahy
  • osobní problémy
  • práce a vzdělání
  • finanční oblast
  • zdravotní komplikace.

Dochází k ohrožení nebo ztrátě vztahů s rodinou a přáteli, často pro opakované lhaní kvůli utajení rozsahu hraní nebo velikosti dluhů. Lidé s diagnózou gamblingu se často cítí osamocení a izolovaní. Podobně mohou být hazardním hráčstvím ovlivněny i pracovní a vzdělávací aktivity. Dochází k absencím nebo slabým výsledkům. Jedinci se v myšlenkách zaobírají hrou nebo v práci či ve škole hrají. Cítí nedostatek zájmu o udržování vztahů a nedostatek motivace zapojit se do společenských aktivit. Často se také objevuje neochota utrácet peníze za oděv a další spotřební zboží či zpoždění s placením účtů. Problém s hazardní hrou má tedy nepříznivý vliv na osobní finance. Ztrácí se schopnost sebekontroly a hazard může být příčinnou půjček a úvěrů. Problém může mít progresivní charakter a může skončit i trestnou činností k financování hazardu (Gamcare.org.uk). Riziková je také kombinace s dalšími návykovými látkami jako s alkoholem, pervitinem a dalšími drogami. Návykové látky mohou být také spouštěčem opakovaného hraní. Objevuje se také riziko vzniku zdravotních komplikací.