Otestujte se

Zkuste si vyplnit testy, zjišťující, zda jste závislí na internetu, máte problémy s gabmlingem či tabákem nebo s rizikovým užíváním alkoholu.

Kouření

Gambling

Alkohol

Internet1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Ministerstvo zdravotnictví České republiky Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky

Každou středu v 15:00 máme prostor pro rodinné příslušní a osoby blízké bez objednání. Sraz v čekárně Kliniky adiktologie. Těší se Martina Franzová a Lenka Richterová