O nás

Online adiktologická poradna

Online adiktologická poradna je provozována Adiktologickou ambulancí Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Služby jsou nízkoprahové (poskytovány zdarma a anonymně) a jsou určeny nejen těm, kteří mají sami nebo ve svém okolí problém s užíváním návykových látek či závislostním chováním, ale také těm, kteří se chtějí poradit, informovat ohledně problematiky týkající se závislostí.

Na dotazy Vám odpovídá

 

Bc. Josefína Mráčková

Adiktoložka působící na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, absolventka bakalářského studia adiktologie na 1. LF UK a studentka navazujícího magisterského studia adiktologie na 1.LF UK.