Pro rodinu a blízké

Jak poznat závislost, jak se změnit, důležité informace a další pomoc.

Popis závislosti

Závislost lze zjednodušeně popsat jako nekontrolovatelnou touhu opakovat určité chování, bez ohledu na jeho potenciální dlouhodobé důsledky. Většina látek či chování, které poskytují intenzivní pocit úlevy, potěšení nebo zmírnění bolesti, může vést k vzniku závislosti.
V českém prostředí mluvíme o syndromu závislosti, pokud během posledního roku splní jedinec alespoň 3 ze 6 diagnostických kritérií stanovených Světovou zdravotnickou organizací:

  1. craving, silná touha nebo pocit puzení, bažení užívat látku či opakovat chování,
  2. potíže v kontrole užívání látky (chování), objevují se potíže v sebeovládání při užívání látky (chování) a to zejména jedná-li se o začátek, ukončení nebo množství látky.
  3. somatický odvykací stav (tělesné abstinenční příznaky) objevující se po vysazení nebo podstatném snížení dávek (také pokud je látka užívána pro zmenšení jeho příznaků – příkladem může být tzv. „vyprošťovák“)
  4. nárůst tolerance, vyžadování vyšších dávek látky, aby se dosáhlo účinků původně vyvolaných nižšími dávkami (příkladem můžou být osoby závislé na alkoholu či opiátech, kteří mohou brát denně takové množství látky, které by mohlo usmrtit uživatele bez tolerance),
  5. zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů, zaměření na získání, užívání drogy (chování) nebo k zotavení z jejího účinku,
  6. pokračování v užívání přes škodlivé následky, i přes zdravotní, psychické či sociální (například vztahové či právní) obtíže jedinec pokračuje v užívání látky či chování.

Pro rodiče nezletilých dětí a adolescentů

Pro děti a adolescenty máme specializovanou Ambulanci dětské a dorostové adiktologie. Ambulance je určena dětem a mladistvým, kteří mají problémy s návykovými látkami, případně problémy v oblasti tzv. nelátkových závislostí (gambling, počítače atd.). Její činnost předpokládá úzkou spolupráci jak s rodiči a blízkými osobami, tak se sítí dalších specializovaných institucí. Pro dlouhodobější spolupráci je třeba alespoň základní motivace pacientů a blízkých pro spolupráci na diagnostice a léčbě.

Zobrazit celý článek

Vnímá blízký, že má obtíže a chce si nechat pomoci?

Odkažte ho na naši ambulanci.

Může se objednat na telefonu, nahrát vzkaz, případně poslat email. Následovat bude vstupní konzultace s adiktologem. Zhodnocena bude tíže jeho obtíží, budou předány základní informace o možnostech léčby a bude doporučen vhodný postup. Vy samozřejmě můžete jít s ním, pokud on sám stojí o podporu.

Zobrazit celý článek

Jak vést konstruktivní rozhovor?

Blízký se může bránit obvinění, útočit a vyčítat. Taková reakce může být například projevem pocitů studu nad tím, že zklamal vaše očekávání, případně strachu z toho, co se bude dít dál. Zkuste vyjádřit pochopení pro jeho obavy, zároveň se však věcně držte tématu. Nenechte se zaplést do hádky o vině a nevině, která není konstruktivní.

Zobrazit celý článek