Otestujte se – hazard

Nejste přihlášeni, pokud si přejete vásledek testu uložit, musíte se přihlásit nebo registrovat.

Dotazník na patologické hráčství „South Oaks Gambling Screen“

* povinná pole

Pohlaví

Věk

Nejvyšší dosažené vzdělání

Zaměstnanecký status

* Označte prosím, který z následujících druhů hry jste ve svém životě provozoval/a:

* S jakým největším počtem peněz jste hrál v jediném dni?

* Zaškrtněte ty lidi ve svém životě, kteří mají nebo měli problém s hazardní hrou?

* Když hrajete, jak často se vracíte zpátky druhý den, abyste nazpět vyhrál/a peníze, které jste prohrál/a?

* Stalo se někdy, že jste tvrdil/a, že jste vyhrál/a, ale nebylo to tak, vlastně jste prohrál/a?

* Měl/a jste někdy pocit, že Vám hra působí problémy?

* Hrál/a jste někdy víc, než jste chtěl/a?

* Kritizovali lidé někdy Vaši hru nebo Vám říkali, že máte s hrou problém, ať už jste jim dal/a za pravdu nebo ne?

* Cítil/a jste se někdy provinile kvůli hře nebo kvůli tomu, co se během hry stalo?

* Cítil/a jste někdy, že chcete s hrou přestat, ale měl/a jste dojem, že to nedokážete?

* Stalo se někdy, že jste ukrýval/a tikety, sázenky, vyhrané peníze nebo jiné známky hry před manželkou, dětmi nebo jinými lidmi, kteří jsou pro Vás důležití?

* Pohádal/a jste se někdy s lidmi, s nimiž žijete, kvůli způsobu, jakým nakládáte s penězi?

Jestliže jste odpověděl/a na předchozí otázku kladně, týkaly se hádky kvůli penězům někdy hry?

* Půjčil/a jste si někdy od někoho a peníze jste mu nevrátil/a kvůli hře?

* Zameškal/a jste někdy práci nebo školu kvůli hře?

Jestliže jste si na hru nebo na placení dluhů kvůli hře půjčil/a, od koho, nebo kde jste si vypůjčil/a?