Publikováno 31. 12. 2010 v rubrice Užívání psychoaktivních látek a…

Užívání informačních technologií u studentů vysokých škol

V poslední době se stále více pozornosti věnuje závislostnímu chování v souvislosti s používáním informačních technologií, především internetu. Někteří odborníci dokonce mluví o tzv. závislosti na internetu.

Mezi obecnou populací jsou to právě vysokoškolští studenti, kteří jsou považování v tomto ohledu za vysoce rizikovou skupinu. Vysoká prevalence je vysvětlována snadným přístupem studentů k internetu, flexibilním denním programem a také tím, že po příchodu na vysokou školu se zároveň velká část z nich ocitá v novém prostředí, kde přišli o své dosavadní sociální vazby a začínají si budovat nové společenské vztahy a postavení a tyto vývojové úkoly jim internet usnadňuje.

Prevalence závislostního chování v souvislosti s používáním internetu mezi vysokoškolskou populací se v zahraničí pohybuje mezi 6–13 %. Problémem v tomto kontextu je skutečnost, že jen velmi malá část uživatelů internetu identifikuje negativní vliv tohoto chování na své životy, což se odráží i v jejich nízkém zastoupení ve službách nabízejících odbornou pomoc. Studenti s rizikovým chováním ve vztahu k internetu nejčastěji využívají jeho dvousměrné komunikační aplikace, jako jsou chatroomy, emaily a interaktivní počítačové hry.

V ČR byl dosud na zmapování prevalence závislostního chování na internetu u vysokoškolských studentů realizován pouze výzkum Šimkové a Činčery z roku 2004, kteří v souboru 341 studentů identifikovali 6 % osob se závislostním chováním na internetu.

V kontextu negativních dopadů v důsledku závislostního chování v souvislosti s používáním internetu se nejčastěji mluví o:

  • zhoršených studijních výsledcích, pozdních příchodech nebo absencích ve výuce, 
  • zhoršeném zraku, spánkové deprivaci, bolestech zad, rukou, prstů a celkové únavě,
  • následcích v sociální oblasti, kde jsou však výsledky rozporuplné; některé studie udávají pozitivní přínos užívání internetu na mezilidské vztahy, jiné zase mluví o negativních následcích, jakými jsou větší sociální izolace a snížení počtu navázaných nových vztahů.

Komentáře

Žádné komentáře

Přidat komentář1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky