Publikováno 31. 12. 2010 v rubrice Užívání psychoaktivních látek a…

Užívání alkoholu u studentů vysokých škol

Nejvíce studií mapujících užívání alkoholu bylo realizováno v USA, kde je rizikové užívání alkoholu vnímáno jako velmi alarmující z hlediska jeho vlivu na zdraví populace vysokoškolských studentů.

Výsledky studií zaměřených na užívání alkoholu u této populace se shodují na tom, že prevalence užívání alkoholu a problémů spojených s jeho užíváním je v této populaci vyšší než ve stejné věkové kategorii nestudentů. V populaci vysokoškolských studentů je alkohol nejužívanější psychoaktivní látkou a jeho konzumace je v porovnání s ostatními psychoaktivními látkami nejvíce spojena s problémy. Studenti se škodlivým užíváním alkoholu také mnohem častěji užívají i nelegální psychoaktivní látky.

Jak potvrzuje řada zahraničních studií, typickým vzorcem konzumace alkoholu v populaci vysokoškolských studentů je pití nadměrných dávek alkoholu při jedné konzumní epizodě, označované v zahraniční literatuře jako „binge drinking“. Podle americké studie Harvard School of Public Health´s College Alcohol Study (CAS), provedené v letech 1993, 1997, 1999 a 2001, užívá alkohol tímto způsobem 40-45 % vysokoškolských studentů. Podobné výsledky přinášejí i studie v evropských zemích. Například ve Švédsku uvedlo škodlivé užívání alkoholu 51 % žen a 71 % mužů. Ve výzkumu německých studentů lékařských fakult 24% z dotázaných uvedlo epizodu binge drinking za posledních 14 dní. V ČR je rizikové chování ve vztahu k alkoholu přítomno zhruba u 25 % studentů.

Jak již bylo naznačeno výše, rizikové užívání alkoholu je spojeno u vysokoškolské populace s mnoha negativními následky. Mezi nejzávažnější a nejčastěji uváděné patří:

  • řízení vozidla pod vlivem alkoholu,
  • úrazy,
  • násilné chování jako napadení, rvačky, zničení majetku,
  • rizikové sexuální chování jako je například náhodný a nechráněný sex nebo střídání partnerů,
  • násilná trestná činnost, 
  • sebevražedné jednání, 
  • bolesti hlavy, nausea, otravy alkoholem,
  • zameškané vyučovací hodiny, zhoršené školní výsledky, předčasné ukončení studia.

Komentáře

Žádné komentáře

Přidat komentář1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky