Publikováno 31. 12. 2010 v rubrice Užívání psychoaktivních látek a…

Kouření tabáku u vysokoškolských studentů

V roce 2000 proběhl výzkum prevalence pravidelného užívání tabáku mezi studenty vysokých škol v 23 zemích světa se závěrem, že zhruba 34 % mužů a 27 % žen v této populaci pravidelně kouří.

Ve srovnání s obecnou populací v každé zemi je prevalence u vysokoškolských studentů obecně nižší u mužů a naopak vyšší u žen, což lze u žen vysvětlit fenoménem emancipace v důsledku vyššího vzdělání. V ČR je počet pravidelně kouřících studentů o něco nižší. Výsledky studií provedených v ČR ukazují, že pravidelných denních kuřáků se mezi vysokoškoláky pohybuje od 7 % do 15,5 %. V obecné populaci stejného věku je výskyt pravidelného denního kouření vyšší (31 %), a to minimálně dvojnásobně. Mezi českými studenty kouří muži častěji a více než ženy, což se ukázalo ve vysokoškolských výzkumech, které rozdíly mezi pohlavími v kouření sledovaly. Další zajímavé zjištění je, že se zvyšujícím se ročníkem prevalence aktuálního kouření klesá. Kouření je obecně spojeno spíše s nižším vzděláním (např. mezi středoškoláky kouří nejvíce učni) a tak lze tento fakt vysvětlit dvěmi skutečnostmi a to tím, že kuřáci jsou mezi studenty méně úspěšní a do vyšších ročníků nepostoupí a že studium na sledovaných vysokoškolských lékařských fakultách může působit „preventivně“.

Komentáře

Žádné komentáře

Přidat komentář1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky