Publikováno 23. 11. 2016 v rubrice Kouření

Zdroje

Běláčková, V., Nechanská, B., Chomynová, P. & Horáková, M. (2012). Celopopulační studie užívání návykových látek a postojů k němu v České republice v roce 2008. Praha: Úřad vlády České republiky.

Crha, I., Hrubá, D. (2000). Kouření a reprodukce. Brno: Masarykova univerzita.

Hrubá, D. (2011). Riziko kouření v těhotenství se stále podceňuje. Tolerovat kouřeni v těhotenství je neodborné a neetické. Praktická gynekologie, 15 (1), 34–39.

Králíková, E., Štěpánková, L. (2016). Poznámky z přednášek v rámci předmětu Závislost na nikotinu, 3. ročník bakalářského studia adiktologie, 1. LF UK.

Kukla, L., Hruba, D. & Tyrlik, M. (1999a). Charakteristické rozdíly mezi kouřícími a nekouřícími těhotnými ženami (výsledky studie ELSAC). Hygiena, 44(2), 67–77. NTP (National Toxicology Program). (2014). Report on Carcinogens, Thirteenth Edition. Research Triangle Park, NC: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service. http://ntp.niehs.nih.gov/pubhealth/roc/roc13/

Šťastná, L., Šídová, M. (2014). Kouření v těhotenství – Prezentace na Ceně adiktologie.

Komentáře

Žádné komentáře

Přidat komentář1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky