Publikováno 23. 11. 2016 v rubrice Kouření

Kolik lidí kouří?

V Evropské unii kouří asi 33 % lidí. Z toho je 22,5 % denních kuřáků. Asi 80 % že všech kuřáků je závislých na nikotinu. 10 – 15% vydrží být příležitostnými kuřáky. 90 % kuřáků si poprvé zapálí před 18 rokem života. 70 % kuřáků chce přestat kouřit (Králíková & Štěpánková, 2016).

Celopopulační studie užívání návykových látek a postojů k němu v ČR, která byla provedena v r. 2008 (NMS) uvádí, že cigarety někdy v životě kouřilo 82 % obyvatel ve věku 15–64 let. Denně kouřila v posledním měsíci podle této studie více než čtvrtina české populace. Nejvíce kuřáků bylo v populaci mladých dospělých, mezi nimi kouřilo téměř 59 %. Nejintenzivněji aktuálně kouřili respondenti ve věku 35–44 let (denně 29 %). Ženy kouřily mnohem méně intenzivně než muži a bylo mezi nimi výrazně více současných nekuřáků (63 %, oproti 43 % mužů).

Komentáře

Žádné komentáře

Přidat komentář1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky