Publikováno 23. 11. 2016 v rubrice Gamblerství

Zdroje

APA – American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-V). Arlington , VA: American PsychiatricAssociation.

 

Gamcare.org.uk

 

Mravčík, V., Rous, Z., Tion Leštinová, Z., Brbohlavová, B., Chomynová, P., Grohmannová, K., Janíková, B., Vlach, T. (2015). Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2014. Praha: Úřad vlády České republiky.

 

Vacek, J. (rok neznámí). Nelátkové závislosti – Patologické hráčství. Praha: Centrum adiktologie, PK 1. LF UK v Praze a VFN v Praze.

Komentáře

Žádné komentáře

Přidat komentář1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky