Publikováno 23. 11. 2016 v rubrice Gamblerství

Jak je gambling častý?

V roce 2014 provedlo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS) ve spolupráci s agenturou INRES-SONES Výzkum názorů a postojů občanů České republiky. Velikost vzorku odpovídala 1810 osobám ve věku 15 a více let. Kromě dalších otázek na zkušenosti s hazardním hraním byl zařazen také dvoupoložkový Lie/bet screeningový dotazník na problémové hráčství (Johnson et al., 1997), který obsahuje otázky:

• Musel/a jste někdy lhát lidem, kteří jsou pro vás důležití, o tom, jak moc hrajete?

• Cítil/a jste někdy potřebu hrát za více a více peněz?

Na otázky se odpovídá buď ano (1 bod) nebo ne (0 bodů), výsledné Lie/bet skóre tedy může být maximálně 2 body, přičemž alespoň 1 pozitivní odpověď indikuje riziko problémového hráčství.

Výsledkem bylo, že v pásmu problémového hráčství (alespoň 1 bod v Lie/bet) se v r. 2014 nacházelo celkem 4,9 % české dospělé populace ve věku 15 a více let, z toho 7,4 % mužů a 2,6 % žen. To odpovídá přibližně 440 tis. osob, z toho 320 tis. mužů a 120 tis. žen. Ve skupině mladých dospělých (15–34 let) je v riziku problémového hráčství 5,3 % osob (140 tis.). V pásmu vysokého rizika (2 body v Lie/bet) se nacházelo 1,4 % (125 tis.) dospělých osob.

Dále v tom samém roce NMS 2014 provedlo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS) ve spolupráci s agenturou ppm factum research studii zaměřenou na výskyt hazardního hraní v obecné populaci. Celkový počet oslovených byl 1020 respondentů starších 15 let, z toho bylo 870 respondentů ve věku 15–64 let. Hazardní hraní bylo sledováno v této struktuře:

• hraní hazardních her typu automaty, ruleta, jiné technické nebo živé hry v provozovně, herně nebo kasinu (dále EHZ, kasino),

• kurzové sázení v sázkových kancelářích (např. na sportovní utkání, dostihy),

• hraní hazardních her nebo kurzové či live sázky na internetu (tj. on-line hraní).

Zkušenost s hraním v životě uvedlo 33,4 % dotázaných starších 15 let (51,6 % mužů a 16,0 % žen). Nejvíce se respondenti účastnili kurzového sázení v sázkových kancelářích (27,0 %); hraní na EHZ nebo v kasinu uvedlo 19,4 % dotázaných. Muži nejčastěji měli zkušenost s kurzovými sázkami, ženy oproti tomu přibližně stejně často zkušenost s automaty a hraním hazardních her v herně nebo kasinu a kurzové sázení. On-line hraní v životě uvedlo 14,3 % dotázaných (24,4 % mužů a 4,6 % žen).

 

Komentáře

Žádné komentáře

Přidat komentář1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky