Publikováno 23. 11. 2016 v rubrice Gamblerství

Co negativního může gambling přinést? Jak může gambling ovlivnit váš život?

Patologické hráčství nepříznivě ovlivňuje jak psychosociální tak tělesné zdraví. Vliv se dá rozdělit na několik oblastí:

a) rodinné a sociální vztahy, b) osobní problémy, c) práce a vzdělání, c) finanční oblast, d) zdravotní komplikace.

 

Dochází k ohrožení nebo ztrátě vztahů s rodinou a přáteli, často pro opakované lhaní kvůli utajení rozsahu hraní nebo velikosti dluhů. Lidé s diagnózou gamblingu se často cítí osamocení a izolovaní. Podobně mohou být hazardním hráčstvím ovlivněny i pracovní a vzdělávací aktivity. Dochází k absencím nebo slabým výsledkům. Jedinci se v myšlenkách zaobírají hrou nebo v práci či ve škole hrají. Cítí nedostatek zájmu o udržování vztahů a nedostatek motivace zapojit se do společenských aktivit. Často se také objevuje neochota utrácet peníze za oděv a další spotřební zboží či zpoždění s placením účtů. Problém s hazardní hrou má tedy nepříznivý vliv na osobní finance. Ztrácí se schopnost sebekontroly a hazard může být příčinnou půjček a úvěrů. Problém může mít progresivní charakter a může skončit i trestnou činností k financování hazardu (Gamcare.org.uk). Riziková je také kombinace s dalšími návykovými látkami jako s alkoholem, pervitinem a dalšími drogami. Návykové látky mohou být také spouštěčem opakovaného hraní. Objevuje se také riziko vzniku zdravotních komplikací.

Komentáře

Žádné komentáře

Přidat komentář1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky