Gamblerství

Články

 • Zdroje
 • Jak se z gamblingu dostat? Co můžu udělat?

  Změna je u hazardního hraní, jako u každé závislosti obtížná. Zvláště když se hazard stal velkou součástí života. Snaha prolomit tento návyk bude trvat a vyžaduje sílu, vůli a odhodlání. Čím tedy začít? Některé kroky mohou usnadnit skončení s hazardem a vypořádání se s dluhy a finančními problémy (Gamcare.org.uk).

 • Proč lidi hrají?

  Častou otázkou pro osoby s problémem gamblingu je: "Proč to děláte, proč hrajete?". Možná se divíte, že někdo dělá něco, co způsobuje takové problémy. Proč si nevsázejí a nehrají jen podle svých možností? Někteří lidé si pak myslí, že hraní je známkou slabosti a neschopnosti. Avšak pravda není tak jednoduchá. Problémy s hazardní hrou jsou charakteristické ztrátou kontroly. Mnozí lidé nejsou schopní vysvětlit, proč i přes všechny své problémy stále hrají. Nejviditelnější odpovědí jsou peníze. Mnoho hráčů má pocit, že čekají na velké vítezství, které nikdy nepřijde, ale vždy je provokativně blízko. Pokud přijde, výhra je zase investována do hry a tím se uzavírá bludný kruh.

 • Jak je gambling častý?
 • Co negativního může gambling přinést? Jak může gambling ovlivnit váš život?

  Patologické hráčství nepříznivě ovlivňuje jak psychosociální tak tělesné zdraví. Vliv se dá rozdělit na několik oblastí:

  a) rodinné a sociální vztahy, b) osobní problémy, c) práce a vzdělání, c) finanční oblast, d) zdravotní komplikace.

   

 • Jak gambling vypadá?

  Podle diagnostického manuálu DSM-V gambling zahrnuje riskování něčeho hodnotného v naději získání něčeho hodnotnějšího. Základním znakem je přetrvávající hraní, které narušuje osobní, rodinné nebo pracovní záležitosti. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky