Publikováno 06. 12. 2010 v rubrice Rodiče a blízcí lidem se závislostí

Jak můžu poznat, že můj blízký užívá návykové látky?

Všímejte si změn v chování a prožívání například:

  • Změna koníčků a jejich zanedbávání
  • Nedochvilnost, ponocování, změna při nakládání s penězi
  • Změna okruhu přátel
  • Nadměrná únava nebo naopak zvýšená aktivita
  • Proč blízkého netypické agresivní jednání
  • Dlouhodobě pokleslá nálada

Komentáře

Žádné komentáře

Přidat komentář1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Ministerstvo zdravotnictví České republiky Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky

Prostor pro rodinné příslušníky a osoby blízké bez objednání je pravidelně každou středu v 15:00. Sraz v čekárně Kliniky adiktologie. Těší se pracovníci ambulance