Rodiče a blízcí lidem se závislostí

Články

 • Pro rodiče nezletilých dětí a adolescentů

  Pro děti a adolescenty máme specializovanou Ambulanci dětské a dorostové adiktologie. Ambulance je určena dětem a mladistvým, kteří mají problémy s návykovými látkami, případně problémy v oblasti tzv. nelátkových závislostí (gambling, počítače atd.). Její činnost předpokládá úzkou spolupráci jak s rodiči a blízkými osobami, tak se sítí dalších specializovaných institucí. Pro dlouhodobější spolupráci je třeba alespoň základní motivace pacientů a blízkých pro spolupráci na diagnostice a léčbě.

 • Blízký problém nevidí a vaši pomoc odmítá?
  • Vlastní motivace a rozhodnutí k léčbě jsou její nejdůležitější součástí. Pokud se blízký léčit nechce, myslete také na sebe sama. Pečujte o své duševní zdraví, vyhledejte podporu pro sebe.
  • V případě, že si chcete o potížích promluvit, přijďte ve středu v 15 hodin na Kliniku adiktologie v Apolinářské 4, Praha 2 a počkejte na nás v čekárně v přízemí. Není potřeba se objednávat.
 • Vnímá blízký, že má obtíže a chce si nechat pomoci?
  • Odkažte ho na naši ambulanci. Může se objednat na telefonu, nahrát vzkaz, případně poslat email. Následovat bude vstupní konzultace s adiktologem. Zhodnocena bude tíže jeho obtíží, budou předány základní informace o možnostech léčby a bude doporučen vhodný tip léčby přímo pro něj. Vy samozřejmě můžete jít s ním, pokud on sám stojí o podporu.
  • Telefon: +420 224 968 208
  • Email: adambulance@vfn.cz
  • Dozvíte se bližší informace o možnostech péče, od ambulantního docházení na skupinové nebo individuální sezení, až po pobytové léčby trvající několik týdnů až měsíců.
 • Jak se zachovat v situaci ohrožení? Vyhodnotili jste, že je blízký nebezpečný sobě nebo jeho okolí?

  Podělte se s ním o své obavy, zkuste se společně domluvit na dalším postupu. Pokud to nelze a nebezpečí je akutní, volejte rychlou záchrannou službu (155).

 • Je vhodné blízkého testovat na návykové látky?
  • Testování blízkého na přítomnost návykové látky v těle je závažné rozhodnutí. Předtím, než se rozhodnete testovat, zvažte následující: Samotné testování nic neřeší. V případě negativního výsledku začnete přemýšlet o tom, zda test nebyl vadný, či ho dotyčný nějakým způsobem neobelhal. Ztracenou důvěru mezi vámi testování neobnoví. Víte, co budete dělat v případě pozitivního výsledku? Jste na dalším postupu v tomto případě společně domluveni?
  • Pokud se přesto rozhodnete testovat, lze to provést například pomocí provádění orientačních testů, které je možné zakoupit v lékárnách (50 - 400 Kč), případně laboratorním toxikologickým vyšetřením (500 Kč jedna látka, 1300 Kč všechny) v Toxikologické laboratoři při Ústavu soudního lékařství a toxikologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Ke Karlovu 2, 120 00 Praha 2, tel.: 224 967 188.
 • Na co se připravit?

  Blízký se může bránit obvinění, útočit a vyčítat. Taková reakce může být například projevem pocitů studu nad tím, že zklamal vaše očekávání, případně strachu z toho, co se bude dít dál. Zkuste vyjádřit pochopení pro jeho obavy, zároveň se však věcně držte tématu. Nenechte se zaplést do hádky o vině a nevině, která není konstruktivní.

 • Jak vést konstruktivní rozhovor?
  • Vytvořte si dostatek času a vhodné prostředí pro rozhovor
  • Mluvte o svých obavách a pocitech
  • Nepoužívejte výčitky a obviňování, kterým se druhý člověk přirozeně brání
  • Mluvte o konkrétních situacích a svěřte se, jak vám v nich bylo
  • Buďte připraveni na to, že blízký může být naštvaný, může zapírat nebo vyčítat I přestože půjde o emočně náročnou situaci, zkuste zůstat co nejvíce v klidu
  • Dejte druhému prostor k vyjádření svého pohledu a naslouchejte mu
  • Nabízejte svou podporu a pomoc
  • Ptejte se, co by potřeboval, jak můžete pomoci
 • Co dělat, když mám podezření?

  Změny v chování a prožívání nemusí nutně znamenat, že blízký užívá návykové látky. Mohou být důsledkem aktuálního stresu, ale i dalších závažnějších problémů. V každém případě je vhodné si s blízkým promluvit o svých obavách.

 • Je vhodné kontrolovat mobil, e-mail, osobní věci bez vědomí blízkého?

  Rozhodnutí je na vás. Berte však na vědomí, že jde o narušení soukromí a důvěry mezi vámi. Než se rozhodnete k tomuto kroku, zvažte, co uděláte s případnými nálezy. Viz. testování.

 • Jak můžu poznat, že můj blízký užívá návykové látky?

  Všímejte si změn v chování a prožívání například:

  • Změna koníčků a jejich zanedbávání
  • Nedochvilnost, ponocování, změna při nakládání s penězi
  • Změna okruhu přátel
  • Nadměrná únava nebo naopak zvýšená aktivita
  • Proč blízkého netypické agresivní jednání
  • Dlouhodobě pokleslá nálada


1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky