Publikováno 02. 01. 2013 v rubrice Alkohol

Rizika užívání alkoholu

Z akutního hlediska se může člověk alkoholem přímo otrávit, a to i snásledkem smrti. Pod vlivem alkoholu se často vyskytují různé formy rizikového chování (sex s náhodným partnerem bez použití kondomu, rizskování v dopravě, úrazy atd.). Při dlouhodobém nadměrném užíváním alkoholu se může vyskytnout celá řada tělesných i duševních poruch.

Akutní účinky

Alkohol je neurotoxický (poškozuje nervový systém), negativně působí již od denní dávky asi 20-60 g čistého alkoholu (odpovídá asi 1 litru piva nebo 0,5 l vína). Zda dojde k otravě alkoholem, cca od 3,0 promile, závisí na více aspektech (např. váha, věk, pohlaví, osobní historie konzumace alkoholu atd.). Hodnoty okolo 5 promile již mohou přivodit smrt. Ztráta zábran v intoxikaci alkoholem také zvyšuje pravděpodobnost rizikového sexu (s náhodným partnerem, bez použití kondomu), a tím i riziko přenosu infekčních onemocnění (HIV/AIDS a žloutenky). Velmi časté jsou úrazy pod vlivem alkoholu, včetně dopravních nehod.

Dlouhodobé účinky

Dlouhodobá konzumace alkoholu poškozuje játra (cirhóza, s následným rizikem krvácení do trávicího traktu), nervový systém (neuropatie, demence), trávicí systém (s následkem alkoholové podvýživy a nedostatku vitaminů), škodí srdci a slinivce břišní, zvyšuje riziko kornatění cév, objevují se změny na pokožce a předčasné stárnutí. S dlouhodobým užíváním alkoholu může být spojeno i zhoršení duševních funkcí člověka(deprese, úzkostné stavy, poruchy paměti...) s možnými negativními dopady v osobním i profesním životě. Při dlouhodobém užívání alkoholu může dojít k rozvoji těžké psychické a fyzické závislosti, nejtěžší odvykací stav po alkoholu se nazývá delirium tremens a může vést k ohrožení na životě.

Komentáře

Žádné komentáře

Přidat komentář1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky