Alkohol

Články

 • Rizika užívání alkoholu

  Z akutního hlediska se může člověk alkoholem přímo otrávit, a to i snásledkem smrti. Pod vlivem alkoholu se často vyskytují různé formy rizikového chování (sex s náhodným partnerem bez použití kondomu, rizskování v dopravě, úrazy atd.). Při dlouhodobém nadměrném užíváním alkoholu se může vyskytnout celá řada tělesných i duševních poruch.

 • Účinky alkoholu

  Alkohol je tlumivá látka. V nižších dávkách alkohol zlepšuje náladu a působí paradoxně povzbudivě - časté jsou pocity euforie, uvolnění a ztráta zábran. Ve větších dávkách je naopak tlumivý, může tlumit i nervové centrum řídící dýchání a může způsobit smrt zástavou dechu. Se zvyšující se dávkou alkoholu se dostavují poruchy vnímání a koncentrace, koordinace pohybů („vrávorání"), úsudku a rozhodování, a také se prodlužuje reakční čas, což mívá negativní vliv např. na schopnost řídit motorová vozidla.

 • Farmakologie etanolu

  Vstřebávání a distribuce alkoholu v těle jsou poměrně rychlé (15-60 minut) a jak vzhledem k pohlaví (muži vs. ženy), tak vzhledem k různým částem těla (orgánům a tkáním) je nerovnoměrné. Odbourávání alkoholu probíhá konstantní rychlostí a je závislé na množství enzymu alkoholdehydrogenázy.

 • Alkohol - obecná charakteristika

   Jméno alkohol pochází z arabského al-kahal, což znamená jemnou substanci. Po chemické stránce se hovoří spíše o etanolu či etylalkoholu (C2H5OH). Často se alkohol označuje jako líh. Zažité latinské pojmenování spiritus, které rovněž zlidovělo,  pochází z latinského spiritus vini, v překladu „duše vína".

   1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky