Články

Nejnovější články

 • Pro rodiče nezletilých dětí a adolescentů

  Pro děti a adolescenty máme specializovanou Ambulanci dětské a dorostové adiktologie. Ambulance je určena dětem a mladistvým, kteří mají problémy s návykovými látkami, případně problémy v oblasti tzv. nelátkových závislostí (gambling, počítače atd.). Její činnost předpokládá úzkou spolupráci jak s rodiči a blízkými osobami, tak se sítí dalších specializovaných institucí. Pro dlouhodobější spolupráci je třeba alespoň základní motivace pacientů a blízkých pro spolupráci na diagnostice a léčbě.

  Rodiče a blízcí lidem se závislostí
 • Blízký problém nevidí a vaši pomoc odmítá?
  • Vlastní motivace a rozhodnutí k léčbě jsou její nejdůležitější součástí. Pokud se blízký léčit nechce, myslete také na sebe sama. Pečujte o své duševní zdraví, vyhledejte podporu pro sebe.
  • V případě, že si chcete o potížích promluvit, přijďte ve středu v 15 hodin na Kliniku adiktologie v Apolinářské 4, Praha 2 a počkejte na nás v čekárně v přízemí. Není potřeba se objednávat.
  Rodiče a blízcí lidem se závislostí
 • Vnímá blízký, že má obtíže a chce si nechat pomoci?
  • Odkažte ho na naši ambulanci. Může se objednat na telefonu, nahrát vzkaz, případně poslat email. Následovat bude vstupní konzultace s adiktologem. Zhodnocena bude tíže jeho obtíží, budou předány základní informace o možnostech léčby a bude doporučen vhodný tip léčby přímo pro něj. Vy samozřejmě můžete jít s ním, pokud on sám stojí o podporu.
  • Telefon: +420 224 968 208
  • Email: adambulance@vfn.cz
  • Dozvíte se bližší informace o možnostech péče, od ambulantního docházení na skupinové nebo individuální sezení, až po pobytové léčby trvající několik týdnů až měsíců.
  Rodiče a blízcí lidem se závislostí


1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Ministerstvo zdravotnictví České republiky Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky

Prostor pro rodinné příslušníky a osoby blízké bez objednání je pravidelně každou středu v 15:00. Sraz v čekárně Kliniky adiktologie. Těší se pracovníci ambulance