1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Ministerstvo zdravotnictví České republiky Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky

Prostor pro rodinné příslušníky a osoby blízké bez objednání je od nového roku pravidelně každou středu v 15:00. Sraz v čekárně Kliniky adiktologie. Těší se pracovníci ambulance