Otestujte se

Fagerströmův test nikotinové závislosti

Pohlaví

Věk

Nejvyšší dosažené vzdělání

Zaměstnanecký status

*Jak brzy po probuzení si zapálíte svou první cigaretu?

*Je pro vás obtížné nekouřit v místech, kde není kouření dovoleno?

*Kterou cigaretu byste nerad postrádal/a?

*Kolik cigaret denně kouříte?

*Kouříte častěji během dopoledne?

*Kouříte, i když jste nemocen/á a upoután/a na lůžko?1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Ministerstvo zdravotnictví České republiky Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky

Každou středu v 15:00 máme prostor pro rodinné příslušní a osoby blízké bez objednání. Sraz v čekárně Kliniky adiktologie. Těší se Martina Franzová a Lenka Richterová