O nás

Online adiktologická poradna

Je provozována Adiktologickou ambulancí Kliniky adiktologie. Služby jsou nízkoprahové (poskytovány zdarma a anonymně) a jsou určeny nejen pro ty, kteří mají sami nebo ve svém okolí problém s užíváním návykových látek či závislostním chováním, ale také pro ty, kteří se chtějí poradit, informovat ohledně problematiky týkající se závislostního chování. 

Na dotazy Vám odpovídá

 

Mgr. Jarda Vacek

Psycholog a terapeut, absolvent magisterské psychologie na FF UP v Olomouci a sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR v komunitě SUR-K4 pod vedením doc. Kamila Kaliny. Specializuje se na nelátkové závislosti.

Jarda Vacek

 

Bc. Lenka Richterová

Adiktoložka pracující v Adiktolgické ambulanci s dospělými a dětmi. Absolventka bakalářské adiktologie na 1. LF UK a studentka kombinovaného magisterského studia. Kandidátka výcviku v individuální psychoanalytické psychoterapii u ČSPAP.

Lenka Richterová

 

 

 

více


1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Ministerstvo zdravotnictví České republiky Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky

Každou středu v 15:00 probíhá skupina pro rodinné příslušníky a osoby blízké. Sraz v čekárně Kliniky adiktologie. Těší se Martina Franzová a Lenka Richterová