Klinika adiktologie

Klinika adiktologie se kromě výukyvýzkumu v oboru adiktologie zaměřuje na léčbu závislostí na návykových látkách a patologického hráčství (gamblingu), terapie duálních poruch (kombinace závislosti na návykové látce a další duševní poruchy). Zajišťuje i rodinnou terapii návykových nemocí. Odborná péče je pacientům poskytována v celkem šesti ambulantních a třech lůžkových provozech. 

Podrobnější informace o jednotlivých provozech:


Adiktologická ambulance

Ambulance pro alkoholové závislosti

Ambulance pro nealkoholové závislosti

Centrum substituční léčby

Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii

Adiktologicko-psychologická laboratoř

 

Lůžkové oddělení - muži

Lůžkové oddělení - ženy

Detoxifikační jednotka1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Ministerstvo zdravotnictví České republiky Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky

Každou středu v 15:00 máme prostor pro rodinné příslušní a osoby blízké bez objednání. Sraz v čekárně Kliniky adiktologie. Těší se Martina Franzová a Lenka Richterová