Prokrastinace

Prokrastinace (česky též liknavost nebo otálení) je chorobné odkládání úkolů a rozhodnutí, které je doprovázeno nepříjemnými pocity, nejčastěji úzkostí. Každý z nás do jisté míry prokrastinuje. Pokud nám ovšem prokrastinace zabrání v normálním fungování, stává se z ní problém.

Články

 • Jak s prokrastinací bojovat?

  Lidem trpícím prokrastinací mohou pomoci specializovaní psychologové, či svépomocné terapeutické skupiny. Pokud se s ní ale chcete vypořádat sami, existuje několik tipů, jak s ní bojovat.

 • Kolika lidí se prokrastinace týká?

  Ať již byla prokrastinace v průběhu staletí nahlížena jakkoliv, můžeme o ní spolu s některými významnými výzkumníky uvažovat jako o nemoci moderní doby. Výskyt prokrastinace je vázán na společnost, která využívá vyspělých technologií a kde jedním je z fundamentálních požadavků na jednotlivce i skupiny zvyšování výkonnosti a efektivity za současného dodržování časového plánu.

 • Prokrastinace jako závislost?

  Jak může prokrastinace souviset se závislostí? Neschopnost odtrhnout se od příjemné činnosti a začít či vytrvat v plnění úkolů a povinností může fenomén závislosti připomínat.

 • Prokrastinace jako žádoucí chování

   Pozor, ne každé odkládání je prokrastinace!

 • Původ slova prokrastinace a její historie

  Pokud se zaměříme na problematiku prokrastinace z lingvistického hlediska, uvádí se, že termín prokrastinace pochází z latinského slovesa procrastinare, jež je kombinací příslovce „pro" (značící pohyb kupředu) a „crastinus" (s významem  „patřící k zítřku").

 • Co je to prokrastinace

  Vysokoškolští studenti často odkládají své úkoly a povinnosti. Prokrastinace (česky též liknavost nebo otálení) je chorobné odkládání úkolů a rozhodnutí, které je doprovázeno nepříjemnými pocity, nejčastěji úzkostí. Každý z nás do jisté míry prokrastinuje. Pokud nám ovšem prokrastinace zabrání v normálním fungování, stává se z ní problém.1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Ministerstvo zdravotnictví České republiky Magistrát HMP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úřad vlády České republiky

Každou středu v 15:00 probíhá skupina pro rodinné příslušníky a osoby blízké. Sraz v čekárně Kliniky adiktologie. Těší se Martina Franzová a Lenka Richterová